Rob van Eijkelenburg

Rob van Eijkelenburg, kandidaat raadslid - kandidaat – raadslid Beeld: Jeroen Jakobsen

Komende 4 jaar wil ik mijn tijd en ervaring inzetten om Middelburg mooier en bruisender te maken, niet om Middelburg groter en duurder te maken. De politiek is er om problemen in stad, land en wereld op te lossen. Maar de grootste politieke opgave is een antwoord op de vraag: “wat als die wereld, stad en land niet meer bestaat?
We leven niet in of op de wereld, maar in een kritische zone van een membraan/vluchtige schil vol gassen met daar in het midden een grote stenige massa. Die veiligheidsschil sloopten we onbedoeld de afgelopen 200 jaar. Die trend beëindigen en die schil weer steviger maken is onze grootste opgave komende decennia. En ja, ook lokaal ga je je daarvoor inspannen. D66 zette al een unieke stap daarvoor in Middelburg. We bereikten dat de gemeenteraad ons initiatief om het onderwerp “energietransitie/klimaataanpassing” als een zogeheten Strategisch Project voor de gemeente ziet en de middelen en maatregelen daarvoor apart begroot en verantwoordt. Kortom, het staat 100% op de agenda! D66 voegde daar begin dit jaar maar meteen een maatregel aan toe: Middelburg sluit zich aan bij het landelijk Schone Lucht Akkoord. Ook dat initiatief werd omarmd door de gemeenteraad. 

Met dit “overall” vraagstuk in het achterhoofd ga ik me inzetten voor behoud en verbetering van de kernkwaliteiten van Middelburg, voor samenhang in de stad van mens, gezondheid, onderwijs en cultuur. En voor een goed en in goede verhoudingen functionerend gemeentebestuur. Een gemeentebestuur dat wel wat meer D66 kan gebruiken!

Rob van Eijkelenburg

  • 60 jaar
  • Middelburg

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

de Kaaien en Kuiperspoort, mooie plekken om ook iets van de (roemruchte) historie van de stad te vertellen. En verder natuurlijk de huiskamer van de stad: de marktterrassen, dé ontmoetingsplek en uitzicht op fantastisch stadhuis

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Kansen voor de gemeente liggen op het versterken/mooier maken van de binnenstad ( groener en autoluw) en op het wonen in veilige en gezonde wijken. Met name de jaren 70-wijken verdienen een upgrade. Dat moet in goede samenwerking met partijen gaan lukken!

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  •  Ik zou het mooi vinden als we in een stad(je) als Middelburg stappen kunnen maken naar meer wijkdemocratie en de gemeenteraad een aantal wijkgebonden besluiten kan delegeren naar wijkvertegenwoordigingen. Er zijn voorbeelden in ’t land!
  • Verder wil ik bereiken dat de gemeente komende 4 jaar ooit verzonnen taken/hobby’s als grondbeheer en vastgoedbaas ( o.a.van een crematorium) afschaft en het geld dat daarmee vrijkomt ( grondverkoop/ vastgoedverkoop, salariskosten ambtenaren) gebruikt voor uitbreiding van onze toezichthouders/BOA’s in de stad die ook een servicefunctie vervullen, voor beter en vaker onderhoud van groen, wegen, paden en stoepen. En aan cultuurinitiatieven!
  • En tot slot, bij goed wonen in Middelburg zie ik ook voor me dat de gemeente,waar het veilig kan, alle reststroken groen en bermen inzaait met bloemenmengsels.