Kim Reynierse

Kim Reynierse – Kandidaat raadslid - Kim Reynierse – Kandidaat raadslid Beeld: Kim Reynierse

  • 63 jaar
  • Middelburg

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het abdijplein is zo’n prachtig plein; een van de mooiste pleinen van Nederland. In de lente, met de zon door de felgroene bladeren van de monumentale bomen, in de zomer als het bladerdak schaduw geeft voor de zon, in het donker als de verlichte Lange Jan oplicht boven de donkere abdij, in de winter als er sneeuw ligt of als je beschut in de zon kunt zitten. Het is eigenlijk altijd een prachtige plek, die zich leent voor allerlei activiteiten, van rustig tot jezelf komen tot een geweldig concert of een dag Vol Koren.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Middelburg is al een hele fijne stad om te wonen en te bezoeken, en kan dat nog verbeteren. We kunnen de stad groener, gezonder maken, met goeie woningen voor alle mensen. Jong en oud, ongeacht afkomst en hoogte van inkomen. Veilige woonwijken met meer groen, meer natuurlijke bewegingsruimte (voor alle leeftijden, van kinderen tot ouderen), goeie fietswegen naar het centrum  en buitengebied. En koester de monumentale binnenstad. Een onderdeel daarvan kan “Middelburg schoon” zijn, een permanente actie waarmee we Middelburg verlossen van zwerfafval. 

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • 1. Energietransitie: Middelburg zou in Zeeland een voortrekkersrol moeten nemen in de energietransitie en klimaatadaptatie. Het laatste rapport van het IPCC is er weer heel duidelijk over: als we nu echt veranderen, dan kunnen we enorme consequenties van klimaatverandering in de wereld en zeker hier (we leven al grotendeels onder de zeespiegel in Middelburg) voorkomen. Laten we onze eigen verantwoordelijkheid nemen en anderen inspireren.
  • 2. Frisse scholen: alle bestaande scholen in Middelburg moeten minstens het label “frisse scholen B” gaan halen. Goede ventilatie leidt tot betere leerprestaties en minder besmettingen bij een virus. Onze kinderen verdienen het om optimale omstandigheden te hebben op school, waar ze hun volle potentie kunnen benutten.
  • 3. Middelburg Schoon: ik erger me enorm aan alle zwerfvuil dat, zeker in de zomer, door Middelburg verspreid ligt. Daar wil ik verandering in aanbrengen. Door meer schoon te maken, maar ook door de bewoners en gasten van Middelburg te betrekken bij deze beweging