Heidie Menheere

Heidie Menheere - Heidie Menheere Beeld: Heidie Menheere

  • 58 jaar
  • Middelburg

Mijn naam is Heidie Menheere, 57 jaar, docent Engels aan het Scalda, cluster Techniek, in Vlissingen. Mijn hobby’s zijn tuinieren en schilderen. Al jaren op de achtergrond actief voor D66. Wat ik erg belangrijk vind voor de komende jaren is veel aandacht voor duurzaamheid in de gemeente, vooral het groenbeleid. Middelburg is al goed bezig als het bijvoorbeeld gaat over het maaibeleid, maar daar kan wat mij betreft nog wel een tandje bij. Ook het stimuleren van meer groen in de tuinen van woningen i.p.v. al die stenen. Daarnaast ook kijken naar de lichtvervuiling: er kunnen ’s avonds en ’s nachts nog heel veel lampen uit. Ook hierbij weer kijken naar het gedrag van inwoners. Nieuw modeverschijnsel is de tuinverlichting bij nieuwbouw huizen. Volstrekt overbodig en slecht voor de nachtdieren.
Ik ben nog steeds tegen het bebouwen van de Cleene Hooghe en het inrichten van de trekdijk als bedrijventerrein, net als de Middelburgse D66 fractie.
Ook hoop ik dat er een einde komt aan de enorme uitbreiding van het aantal toeristische bedden in de gemeente (en op Walcheren). Er blijven maar hotels, B&B’s en huisjes bijkomen. Zeeland (en Middelburg) is zo langzamerhand één groot recreatiepark geworden. De leefbaarheid voor de inwoners moet op de eerste plaats komen. Daarvoor moeten we met de ander Walcherse gemeenten samenwerken, beter nog, één gemeente Walcheren, voor een beter beleid en samenwerking op diverse beleidsterreinen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Vergroening, verduurzaming, méér samenwerking met omliggende gemeenten

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer groen en minder verlichting in de Middelburgse tuinen
  • Een mooi gebied rond de Trekdijk; geen lelijke bedrijven
  • Minder focus op toerisme voor een leefbare gemeente

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?