Ad van de Kreeke

Ad van de Kreeke - Ad van de Kreeke Beeld: Jeroen Jakobsen

Ad van de Kreeke

  • 76 jaar
  • Middelburg

Ad is de nestor van de Middelburgse D66 – fractie. Met zijn kennis en ervaring is hij onmisbaar voor D66 Middelburg. Met zijn nuchtere kijk op de dingen weet hij vaak de vinger op de zere plek te leggen.
“Het gemeentebestuur is het bestuur dat het dichtst bij de burger staat. Zowel voor het individu als voor de verenigingen , stichtingen en rechtspersonen worden belangrijke besluiten genomen die van invloed kunnen zijn op hun functioneren. Ik ben er van overtuigd dat deze besluitvorming alleen het predicaat goed kan krijgen als alle belanghebbende hierbij op een goede manier worden betrokken. Daarom vind ik het werk van de gemeenteraad erg belangrijk.  De Raad vertegenwoordigt de bevolking van Middelburg, neemt deel aan de gemeentelijke kaderstelling en besluitvorming, controleert de uitvoering en toetst of de participatie voldoende heeft plaatsgevonden. Daarnaast heeft het raadslid een ombudsfunctie en is aanspreekbaar voor en door zowel tevreden als ontevreden inwoners van Middelburg. Ik heb daarom op jonge leeftijd besloten niet aan de zijlijn te blijven staan maar actief een bijdrage te leveren aan het lokale bestuur. Dit doe ik nog steeds als raadslid en de laatste vier jaar als commissielid namens D66.
Als raadslid of commissielid zal ik de komende  vier jaren mijn uiterste best doen om de speerpunten van D66, wonen, klimaat en onderwijs goed over het voetlicht te brengen en natuurlijk uit te voeren. Het is hierbij wel verstandig te streven naar samenwerking en verbinding met andere constructieve partijen in de gemeenteraad.”

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Middelburg heeft heel veel mooie plekken, waarvan ik  kan genieten.Moet ik toch één plek  kiezen dan is dat het Molenwaterpark, het park waar ik dagelijks mijn rondje loop.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Middelburg heeft tal van kansen,toerisme, concentratie van instituten voor wetenschap en toegepaste wetenschap, op gebied van cultuur het terugwinnen van de vooraanstaande positie uit de jaren 70.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • de kwaliteit van het lokale bestuur verbeteren
  • het instrument van de risicoanalyse beter bij de besluitvorming betrekken
  • onverstandige besluitvorming uit het verleden niet maatgevend laten zijn voor nieuwe besluitvorming