Vrij zijn met een gemeente die beslist met jou

Jan Paternotte - Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen. Beeld: Jeroen Mooijman

Vertrouwen
Voor D66 Meppel vormt vertrouwen, erkenning en wederzijds respect de basis van de samenleving en voor de democratie. Een overheid die inwoners vanuit vertrouwen benadert, wint daarmee vertrouwen. Een overheid die denkt in mogelijkheden, meedenkt en meedoet nodigt uit tot meedenken en meedoen. Een gemeenteraad die zich vanuit vertrouwen en respect voor de mensen inzet, ziet politiek niet als doel op zich, maar als middel.
Om een samenleving te creëren, waar we vrij én verbonden zijn.

Democratie, open en betrokken
Inspraak van inwoners in Meppel moet bij het ontwikkelen van beleid een vast onderdeel zijn. Dat betekent dat inwoners niet in de laatste fase, maar van het begin af aan worden uitgenodigd om daarover mee te praten, mee te denken en mee te beslissen
D66 Meppel vindt het essentieel dat inwoners zich betrokken voelen bij het beleid van de gemeente. Zij hebben veel kennis en ervaring.
We vinden dat het gemeentebestuur die ervaring en kennis moet benutten.

Dat betekent ook dat het huishoudboekje van de gemeente (de Begroting en de Jaarrekening) voor iedereen te begrijpen moet zijn en niet in vakjargon, maar in begrijpelijke taal geschreven wordt. Dat veranderingen of verschuivingen in heldere argumenten uitgelegd worden. Hetzelfde geldt voor subsidies. De keuzes die daarbij worden gemaakt, dienen inzichtelijk te zijn en helder uitgelegd te worden. Gebaseerd op objectieve criteria en niet op ingesleten patronen of persoonlijke voorkeuren.
D66 Meppel maakt graag gedegen keuzes. Op zich is het bijvoorbeeld niet erg wanneer de kosten voor een nieuw zwembad hoger zijn dan in geval van renovatie, als maar duidelijk is wat de voordelen hiervan zijn en wordt bekeken of het echt noodzakelijk is.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.