Vrij door een betaalbaar huis

Beeld: Jeannet Bos

Onze gemeente is in trek bij woningzoekenden. Dat vereist actie, want de wachttijd voor een huurhuis is lang en het aanbod van koopwoningen klein. In het bijzonder voor starters.
D66 Meppel vindt dat er meer gebouwd moet worden. Daarbij is het niet alleen nodig om naar de hoeveelheid te kijken, maar ook naar welk type woning nodig is en voor welke doelgroep.
D66 vindt dat je wooncarrière moet kunnen maken. Door klein te starten en daarna door te stromen naar het huis van je wens.
 
Kortom: we willen dat er beleid komt, dat instroom voor starters èn doorstroming voor ouderen mogelijk maakt. In combinatie met beleid dat woningbezit als belegging tegen gaat.

In Meppel staan veel winkels en kantoorpanden leeg. De leegstandswet geeft kansen om daar woningbouw mogelijk te maken. D66 wil daar in Meppel werk van maken.
 
Woningcorporaties moeten in de kwaliteit en de leefbaarheid van hun woningbestand investeren. Dat betekent: geen nieuwbouw in uitzichtloze hoeken en gaten.  Met oog voor de verschillende doelgroepen: bij elk project sociale huur-, duurdere huur- èn koopwoningen bouwen.
 
Bij nieuwbouwprojecten dient minimaal 30% sociale huurwoningen te zijn.  

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.