Onze mensen

In ons Nederland maakt het niet uit in welk huis je kinderbedje staat of in welke wijk je school. Alleen dan ben je echt vrij. Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen. En mensen die toch op achterstand komen, helpen we.

Kandidaat-raadsleden

D66 Meppel heeft een mooie lijst samengesteld van betrokken inwoners en met een deskundige en vernieuwende top 5 bestaande uit Jeannet Bos, Raúl Klunder, Arnoud de Vos, Nina Knol en Margreet Mulder. De overige kandidaten op de lijst zijn Adriaan Postma, Gerrie de Leeuw, Sjaak de Boer, Koert de Vries, Frans Weltevreden, Marcel Schakel, André Berkhout, Mark Sluiter, Svetlana Akimova en Adriaan Meij.

Fractie

Voor de periode 2018-2022 wordt D66 Meppel in de raad vertegenwoordigd door Jeannet Bos. Ajla Basic en Raul Klunder ondersteunen Jeannet als duo raadslid.

Bestuur

Op Valentijnsdag, 14 februari 2020, besloten de leden van D66 Meppel, De Wolden en Hoogeveen om gezamenlijk verder te gaan. De nieuwe afdeling is D66 Zuidwest Drenthe. De raadsfracties blijven in Hoogeveen, Meppel en De Wolden zelfstandig in hun gemeenteraad functioneren. De nieuwe afdeling faciliteert de fracties door het bieden van onderling contact over gemeenschappelijke onderwerpen, scholing, bundeling van deskundigheid en inbedding in de regio en de landelijke vereniging. Het bestuur van de afdeling bestaat uit Frans Marechal (voorzitter), Arnoud de Vos (secretaris), Johannes Prakken (penningmeester) en Ajaan Hijmans (bestuurslid). Het bestuur is te bereiken via mail: [email protected]