Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman


Het inhoudelijk beleid voor onderwijs wordt landelijk bepaald. De gemeente kan wel het juiste klimaat voor onderwijs scheppen. Door: goede huisvesting, een gezond leefklimaat, voldoende ventilatiemogelijkheden en goede voorzieningen. Dat stimuleert zowel leerlingen, als leerkrachten. D66 Meppel zal hiervoor aandacht blijven vragen.

Daarnaast willen we dat nieuwe scholen “Samenlevingsscholen” worden.
Scholen waar iedereen welkom is. Scholen waar dezelfde diversiteit bestaat, als in de samenleving. En scholen waar het onderwijs gericht is op vaardigheden, nodig om samen te leven: het zoeken van de verbinding met -en het hebben van vertrouwen in- de ander.

Toont 0 van 0


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.