Veiliger en gezonder vervoer. 

De manier waarop wij ons verplaatsen verandert. Dit is belangrijk voor de inrichting van de stad. De wegen en paden van Maassluis moeten zorgen voor een bereikbare, veilige, groene en gezonde stad. D66 heeft zich hier de afgelopen vier jaar al hard voor gemaakt. De fietser voorop! Wij juichen de uitrol van de Metropolitane fietsroute door Maassluis toe, maar dit is nog maar het begin van het verbeteren van het fietspadenstelsel. D66 wil de komende vier jaar doorpakken en alle fietspaden asfalteren en voldoende breed maken. Met meer ruimte voor alle typen moderne fietsen, goede aansluitingen op het openbaar vervoer en ruimte voor deelmobiliteit. Aansluitingen op het regionale fietsnetwerken zijn van essentieel belang. Voor D66 staat het STOP-principe voorop: Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer, Personenwagens. 
 
In de stad wil je verblijven. We richten de stad niet in om er hard doorheen te kunnen rijden, maar het moet vooral een plek zijn om fijn te wandelen, spelen, winkelen of wonen. Natuurlijk moet je Maassluis wel goed kunnen bereiken. Wat D66 betreft kan dit ook met de metro vanuit Den Haag. De verbinding tussen de Hoekse Lijn en Den Haag moet in de komende periode vorm krijgen. Met de auto kun je Maassluis goed bereiken over de snelweg. Binnen de stadsgrenzen heeft de auto een veilige plek, maar biedt de automobilist ruimte aan anderen.  
 
Het vervoer van de toekomst is bovendien beter voor het milieu. Steeds meer mensen rijden een elektrische auto, maar deze kun je nog niet overal opladen. (snelle) elektrische fietsen en elektrische scooters krijgen logische plekken om te parkeren en daar kunnen ze ook opladen.  
 
Zo maken we het verkeer veiliger en gezonder. 

Fietsers voorrang, van auto’s naar fietsers 

Fietsen is goed voor de gezondheid en de schoonste manier van mobiliteit. Met het Midden-Delfland gebied in onze achtertuin heeft Maassluis ook alles in huis om een echte fietsstad te zijn. Op dit moment staat de automobilist te vaak centraal. D66 wil dit veranderen. De fietser hoort voorrang te krijgen. 
D66 juicht de ontwikkeling van de Metropolitane fietsroute toe, maar onze ambitie stopt daar niet. D66 wil dat gemeente investeert in de verbindende fietspaden binnen de stad. Deze fietspaden moeten van topkwaliteit zijn; rood asfalt, voldoende breed, vrij van obstakels en goed verlicht. Fietspaden moeten breed genoeg zijn zodat er ook ruimte geboden wordt aan verschillende moderne typen fietsen en grotere snelheidsverschillen op de paden. Nieuwe fietspaden zijn wat ons betreft zoveel mogelijk bromfiets-vrij. 
De elektrische fiets is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. D66 juicht dit toe en wil dat de gemeente dit zoveel mogelijk faciliteert. Daarom moeten er bij elke fietsenstalling van de gemeente voldoende oplaadpunten voor elektrische fietsen zijn.  
Het openbaar vervoer is een essentieel onderdeel van groene mobiliteit. Het moet voor reizigers mogelijk zijn om met de fiets naar de metro te komen. Daarom wil D66 dat er bij alle stations van de Hoekse Lijn bewaakte fietsenstallingen zijn. Ook moeten er voldoende veilige fietsenstallingen zijn bij publiekstrekkers, zoals bij de Koningshoek, sportzalen en de binnenstad. 
D66 wil daarom: 

  • Voldoende en veilige fietsenstallingen 
  • Oplaadpunten voor elektrische fietsen  
  • Investeren in fietspaden 

Groene mobiliteit 

D66 staat voor groene en duurzame mobiliteit. Groene mobiliteit is nodig om de klimaatdoelen te halen. Daarnaast draagt groene mobiliteit ook bij aan de gezondheid van Maassluizers door een vermindering van uitlaatgassen. De elektrische auto heeft de toekomst. Een goed dekkend netwerk van laadinfrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor meer elektrische auto’s. Als het niet mogelijk is om aan je eigen huis te laden, moet de gemeente ervoor zorgen dat er altijd een laadpaal op loopafstand van je woning is. Daarnaast moeten er ook op publieke parkeerplekken voldoende laadpunten zijn. Innovatieve ontwikkelingen zoals smart charging of het integreren van laadpunten in lantaarnpalen juichen wij toe. 
 
Een duurzame manier van vervoer is om van bezit naar gebruik te gaan. D66 vindt dat er bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken gereserveerde parkeergelegenheden moeten komen voor deelauto’s. D66 wil ook dat er voldoende faciliteiten zijn voor deelmobiliteit. Zoals voldoende deelauto’s en deelfietsen bij OV-knelpunten. Daarnaast moeten er voldoende beschikbare deelscooters zijn en moeten er heldere regels worden opgesteld voor het gebruik en plaatsing in de openbare ruimte van deze scooters. 
D66 wil daarom: 

  • Extra laadpalen, bijvoorbeeld in lantaarnpalen 
  • Deelmobiliteit stimuleren 

Verkeersveiligheid 

Naast groene mobiliteit zet D66 ook vol in op de verkeersveiligheid. D66 gaat voor een duidelijk en handhaafbaar beleid en wil dat 30 km/u de nieuwe norm wordt in de stad. Alleen op doorstroomwegen kan een uitzondering gemaakt worden voor een maximale snelheid van 50 km/u. Zo houden we de stad veilig voor alle verkeersdeelnemers. 
 
D66 zet zich in voor veilige en begaanbare voetpaden. Wij zijn voor een inclusieve stad en vinden dat de gemeente ervoor moet zorgen dat je ook met een rollator, rolstoel of kinderwagen overal moet kunnen komen. Paden moeten voldoende breed zijn en er moet gehandhaafd worden daar waar overhangend groen de beschikbare breedte beperkt. 
D66 wil daarom: 

  • 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom  
  • Ruim baan voor de voetganger 

Openbaar vervoer 

Een goed dekkend OV-netwerk is de ruggengraat van een goed bereikbare en groene stad. D66 wil dan ook investeren in het OV-netwerk. Het volledig OV van Maassluis moet uiterlijk 2030 volledig energieneutraal zijn. Op dit moment is er beperkt busvervoer binnen Maassluis (RET STOPenGO). Dit moet vervangen worden door een dekkend en elektrisch stadsbusnetwerk. D66 wil dit samen met het bedrijfsleven en de gemeente Midden-Delfland faciliteren om zodoende ook aan te sluiten op de vervoersbewegingen van werknemers in de regio. 
 
Daarnaast wil D66 dat de Hoekse Lijn wordt doorgetrokken naar Den Haag. Dit verkort de reistijd naar Den Haag en zorgt voor een betere ontsluiting in de regio. D66 wil dat de metro in het weekend tot 02.00 doorrijdt naar Rotterdam. De gemeente moet financieel bijdragen aan de nachtelijke metro. Ook nadat de Maasdeltatunnel is aangelegd moet het voor fietsers en voetgangers mogelijk blijven om over het water naar Rozenburg te reizen. D66 zet zich dan ook in voor het behoud van de pont naar Rozenburg voor langzaam vervoer. D66 wil de Fast Ferry – verbinding over water tussen Hoek van Holland en de Tweede Maasvlakte te behouden, omdat de continuïteit en ontwikkeling van deze vaarverbinding van belang is voor forenzen en toeristisch- recreatieve ontsluiting (ommetje vanuit Maassluis).  
D66 wil daarom: 

  • De Hoekse Lijn doortrekken tot aan Den Haag 
  • Nachtmetro in het weekend