Op woensdag 22 juni 2022 werd in het raadsdebat het nieuwe college van B&W geïnstalleerd. Een belangrijk moment voor de Maassluise politiek, die 14 weken geleden te maken kreeg met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Deze verkiezingen kenden een historisch lage opkomst. 

Tijd voor de aanstaande coalitie en college om dit verloren vertrouwen terug te brengen zou je denken. Helaas ziet D66 in het coalitieakkoord daar weinig aanleiding toe. Zoals onze fractievoorzitter Jesse de Jong-Paalvast gisteren in de raadsvergadering zei: “Als ik dan het nieuwe coalitieakkoord lees, dan vrees ik dat we over vier jaar een nog lagere opkomst bij verkiezingen hebben en dat er nog meer mensen afhaken van de politiek. Het is namelijk vlees noch vis.”

Enerzijds staat er weinig fouts in het akkoord. Het college gaat aan de slag met zaken die al in gang zijn gezet: parkeernota, omgevingswet, zelfs inwonerparticipatie wordt hier als nieuw succes genoemd. Al met al niets nieuws onder de zon.

Maar anderzijds lijken er weinig politieke keuzes in het akkoord te staan. De scherpe randjes lijken te ontbreken. De hete hangijzers waar de inwoners van Maassluis mee te maken gaan krijgen zoals het MFR-traject, de ontsluiting van de kade of de verdergaande digitalisering staan niet benoemd in dit akkoord.
Daarnaast kiest deze coalitie voor het begrip ‘doen’. De handen zullen dus uit de mouwen steken. Maar dan vooral op dingen die we de afgelopen vier jaar hebben bedacht. Daarop luidt logischerwijs de vraag: ‘Wat gaat deze wethoudersploeg – die voor driekwart zal bestaan uit dezelfde wethouders als hiervoor – dan anders doen dan de afgelopen vier jaar?’ Toen zijn de gemaakte plannen ook niet allemaal uitgevoerd. 
Dat “doen” schept ook hoge verwachtingen. Maar het coalitieakkoord maakt dat niet concreet. Daarom sluiten wij ons volledig aan bij de woorden van de burgemeester in zijn reactie. De stad heeft behoefte aan aansprekende politiek, met zichtbare resultaten. Daarom dienen wij van D66 Maassluis samen met de andere oppositiepartijen de motie Uitvoering Coalitieakkoord in.
 
verzoekt het college:
 
– een uitvoeringsprogramma op te stellen waarin staat op welke manier de plannen uit het coalitieakkoord tot uitvoering worden gebracht in de komende vier jaar;
– deze voor 1 januari 2023 met de raad te delen;
– jaarlijks verslag te doen aan de raad over de voortgang


LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.