Sjaak Sprong

Sjaak Sprong - Beeld: D66 Maassluis

Sjaak is onze voorzitter

  • 67 jaar
  • Maassluis

Met mijn motto ‘Learn, Earn en Return’ heb ik mijn leven ingedeeld en perioden van 30 jaar. Tot mijn dertigste heb ik veel geleerd en gezien met een ontwikkeling tot stuurman op de grote vaart. De periode als registerloods bracht mij de verantwoordelijkheid om bij nacht en ontij de scheepvaart veilig door het Rotterdamse havengebied te loodsen, maar ook mijn kennis en kunde over te dragen op de volgende generatie. Momenteel wil ik dus veel teruggeven aan de maatschappij en doe ik dat door veel vrijwilligerswerk in het Sociaal Domein. Toch zie ik dat er beleidsmatig veel te weinig gebruik gemaakt wordt van de verworven competenties van mensen in de derde levensfase. Vandaar dat ik een warm pleitbezorger ben van de aanpak van ‘Positieve Gezondheid’ en Burgerparticipatie en sociale betrokkenheid.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het centrum, omdat daar Maassluis echt Maassluis is.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Maassluis kan een proeftuingemeente zijn en het centrum is historisch recreatief interessant.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Brede welzijnsorganisatie ruimte geven
  • Grote fietsvriendelijkheid
  • Positieve gezondheid

Wat betekent D66 voor jou?

Organisatie die niemand laat vallen en een leven lang leren nastreeft, maar die vooralsnog weinig plannen maakt om de potentie van de derde levensfase te gebruiken.