Aad van Leeuwen

Aad van Leeuwen - Beeld: D66

Aad is bestuurslid

  • 65 jaar
  • Maassluis

Ik vind het belangrijk om mij, naast werk en privé, ook maatschappelijk in te zetten. Daarom ben ik in Maassluis onder andere vele jaren actief geweest in de Maassluis Sport- en Recreatieraad. En momenteel actief voor de Fietsersbond. Binnen D66 ben ik al vele jaren actief bij de plaatselijke afdeling en landelijk bij de thema-afdelingen Landbouw, voedsel en biodiversiteit en Sport & Bewegen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De groene randen van Maassluis, de Oranjeplassen en de Waterweg; deze plekken stralen rust en robuustheid uit. Net als Midden-Delfland met haar cultuurlandschappen, die mij doen denken aan het ‘Groene hart’ waar ik vandaan kom. Op het groen moeten wij zuinig zijn, omdat de gemeente Maassluis vrijwel vol gebouwd is. En de omgeving is al genoeg verstedelijkt en geïndustrialiseerd is met ‘blokkendozen’, schoorstenen en kassen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Maassluis is door haar schaal, tussen dorp en grote stad én ligging aan de metrolijn, bij uitstek geschikt voor een duurzame inrichting. Met volop kansen om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren door slimmere mobiliteit, meer kwaliteit van de openbare ruimte meer groen én echte ruimtelijke ordening, waar het de afgelopen tientallen jaren in Maassluis aan ontbroken heeft. Ik vind het ook belangrijk dat Maassluis verbinding houdt met haar omgeving, zich actief mee bezig moet houden ten gunste van het woon- en leefklimaat van de Maassluizers.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • kwaliteitsimpuls voor de georganiseerde en ongeorganiseerde sport
  • verbetering van het mobiliteitsnetwerk en betere paden voor fietsers en voetgangers
  • meer kwalitatief groen en versterking van de biodiversiteit

Wat betekent D66 voor jou?

De missie van D66 spreekt mij erg aan: D66 is een sociaal-liberale partij. We staan in een traditie van politieke vernieuwers die streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook – met elkaar – hoe we samenleven. Daarom kiezen wij voor een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.