Theme

Op 1 januari ontstaat de grootste gemeente van Brabant. Tenminste, als het om oppervlakte gaat. Land van Cuijk kent straks de meeste vierkante meters van alle Brabantse collega-gemeenten. Die grootte is de ingrijpendste verandering – en het belangrijkste voordeel – van de komende herindeling. Ze is nodig zodat de gemeente de taken die ze moet uitvoeren, zoals jeugdzorg, veiligheid en klimaatadaptatie, goed uit kan voeren.

Hoe lokaal is een landelijke partij als D66 in onze gemeente eigenlijk? Dat is een vraag die rond verkiezingstijd nogal eens wordt gesteld. En door lokale partijen in twijfel wordt getrokken. Zij beweren dat zij degenen zijn die vooral lokaal betrokken zijn. Is dat zo?

In de aanloop van de herindelingsverkiezingen voeren de voorzitters van de politieke partijen in het Land van Cuijk al zo’n anderhalf jaar overleg om de opkomst van kiezers zoveel mogelijk te bevorderen. Die samenwerking was er in de gemeente Cuijk al tientallen jaren en is nu overgenomen met de andere 4 gemeenten en de partijen die voor het eerst meedoen. Waar nodig sluit een burgemeester aan bij de vergaderingen en er wordt dankbaar gebruik gemaakt van ambtelijke ondersteuning en de hulp van d

D66 vindt dat de bedrijven in het Land van Cuijk een enorme bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van deze regio. Iets om trots op te zijn. Toch is verandering nodig: wij willen een nieuwe, progressieve aanpak waarbij bedrijven nog veel meer bijdragen dan alleen banen. Hiervoor moeten we niet alleen kijken naar economische groei, maar ook naar welzijn, kwaliteit van leven, gezondheid, grondgebruik, leefomgeving en klimaat. Daarnaast vinden wij dat eerst de bestaande ruimtes op bedrijfster

Leren over en met elkaar klinkt vrij abstract, maar niets is minder waar. Vele inwoners zijn trots op hun eigen dorp en willen dat maar al te graag laten zien aan andere mensen.

Op 1 januari ontstaat de grootste gemeente van Brabant. Tenminste, als het om oppervlakte gaat. Land van Cuijk kent straks de meeste vierkante meters van alle Brabantse collega-gemeenten. Die grootte is de ingrijpendste verandering – en het belangrijkste voordeel – van de komende herindeling. Ze is nodig zodat de gemeente de taken die ze moet uitvoeren, zoals jeugdzorg, veiligheid en klimaatadaptatie, goed uit kan voeren.

Hoe lokaal is een landelijke partij als D66 in onze gemeente eigenlijk? Dat is een vraag die rond verkiezingstijd nogal eens wordt gesteld. En door lokale partijen in twijfel wordt getrokken. Zij beweren dat zij degenen zijn die vooral lokaal betrokken zijn. Is dat zo?

In de aanloop van de herindelingsverkiezingen voeren de voorzitters van de politieke partijen in het Land van Cuijk al zo’n anderhalf jaar overleg om de opkomst van kiezers zoveel mogelijk te bevorderen. Die samenwerking was er in de gemeente Cuijk al tientallen jaren en is nu overgenomen met de andere 4 gemeenten en de partijen die voor het eerst meedoen. Waar nodig sluit een burgemeester aan bij de vergaderingen en er wordt dankbaar gebruik gemaakt van ambtelijke ondersteuning en de hulp van d

D66 vindt dat de bedrijven in het Land van Cuijk een enorme bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van deze regio. Iets om trots op te zijn. Toch is verandering nodig: wij willen een nieuwe, progressieve aanpak waarbij bedrijven nog veel meer bijdragen dan alleen banen. Hiervoor moeten we niet alleen kijken naar economische groei, maar ook naar welzijn, kwaliteit van leven, gezondheid, grondgebruik, leefomgeving en klimaat. Daarnaast vinden wij dat eerst de bestaande ruimtes op bedrijfster

Leren over en met elkaar klinkt vrij abstract, maar niets is minder waar. Vele inwoners zijn trots op hun eigen dorp en willen dat maar al te graag laten zien aan andere mensen.

Bijna dagelijks lees je artikelen in de media over hoe slecht het is gesteld met de jeugdzorg in ons land. Wachtlijsten en leemtes in het hulpaanbod zijn aan de orde van de dag. Enkel financiële oplossingen bieden geen soelaas; er is niet genoeg goed geschoold personeel te krijgen. Gevolg hiervan is dat jonge, net afgestudeerde jeugdzorgwerkers in het diepe worden gegooid en het ziekteverzuim enorm oploopt.

Deze zomer is Mariëlle van Zuilen, nummer 2 op onze kieslijst, begonnen met het bezoeken van alle 33 kernen van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Ze plaatst haar ervaringen en foto's op haar eigen Facebook pagina. Dit is inmiddels opgepikt door de media.

Bijna dagelijks lees je artikelen in de media over hoe slecht het is gesteld met de jeugdzorg in ons land. Wachtlijsten en leemtes in het hulpaanbod zijn aan de orde van de dag. Enkel financiële oplossingen bieden geen soelaas; er is niet genoeg goed geschoold personeel te krijgen. Gevolg hiervan is dat jonge, net afgestudeerde jeugdzorgwerkers in het diepe worden gegooid en het ziekteverzuim enorm oploopt.

Deze zomer is Mariëlle van Zuilen, nummer 2 op onze kieslijst, begonnen met het bezoeken van alle 33 kernen van de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk. Ze plaatst haar ervaringen en foto's op haar eigen Facebook pagina. Dit is inmiddels opgepikt door de media.

Toont 11 van 11