Besturen met visie

Op 1 januari ontstaat de grootste gemeente van Brabant. Tenminste, als het om oppervlakte gaat. Land van Cuijk kent straks de meeste vierkante meters van alle Brabantse collega-gemeenten. Die grootte is de ingrijpendste verandering – en het belangrijkste voordeel – van de komende herindeling. Ze is nodig zodat de gemeente de taken die ze moet uitvoeren, zoals jeugdzorg, veiligheid en klimaatadaptatie, goed uit kan voeren.

Deze schaalsprong betekent voor de politiek dat er op een andere manier bestuurd moet gaan worden. De gemeente is straks een gemeente met 33 kernen, 90.000 inwoners en 350 vierkante kilometer. En wat andere partijen misschien ook beweren: het eerlijke verhaal is dat de gemeenteraad straks niet meer élk plekje in onze mooie gemeente kent. Zeker niet zo goed als de bewoners van zo’n plekje.
 
Bewoners weten veel beter dan de nieuwe raad wat er speelt in hun buurt. Zij zijn hard nodig voor een goede besluitvorming. Dat betekent dat de raad naar burgers toe moet komen om serieus in gesprek te gaan. Want nee, het is niet mogelijk dat uit elke kern een lid in de gemeenteraad zit. Maar de stém van elke kern moet wel in de raad gehoord worden.
 
Dat is overigens niet hetzelfde als: ‘U vraagt, wij draaien.’ Bij goede gemeentepolitiek wordt de stem uit dorpen en wijken gecombineerd met een politieke visie. D66 heeft een sociaal-liberale visie. Wij geloven in kansen, gelijkheid voor iedereen, een natuur en economie in balans. Daarom is onderwijs voor ons belangrijk, daarom zien wij het belang van een sterke circulaire landbouw, daarom is bij de D66 eerlijk besturen cruciaal. Burgers kunnen ervan op aan dat elke beslissing, hoe klein ook, vanuit  deze zelfde idealen wordt genomen. Daarmee zorgen we voor een betrouwbare overheid die consistent en samenhangend bestuurt.
 
Het zal soms niet de makkelijke boodschap zijn, maar burgers kunnen er wel van op aan. D66 staat voor een eerlijk en consistent bestuur, waar u als burger nadrukkelijk bij betrokken wordt. U kunt op 24 november kiezen welke kant het op gaat. Samen verder, Natuurlijk D66.