Leren over en met elkaar!

Leren over en met elkaar klinkt vrij abstract, maar niets is minder waar. Vele inwoners zijn trots op hun eigen dorp en willen dat maar al te graag laten zien aan andere mensen.

Hoe mooi zou het zijn als elk dorp doormiddel van een wandeling zichzelf aan de rest van het Land van Cuijk mag presenteren. Dit zorgt voor saamhorigheid en verbondenheid. En dat is nou precies wat onze nieuwe gemeente nodig heeft! Bijvoorbeeld door een festival te organiseren voor de jeugd. Of leerlingen van de 3 middelbare scholen met en tegen elkaar te laten sporten.

Op deze manier worden we steeds meer een Land van Cuijk! D66 vindt het zeer belangrijk dat elk kern gezien wordt in de grootste gemeente van Brabant! Het is onze taak straks in de gemeenteraad om dit belang te blijven behartigen. Hier gaan de kernen cv’s die alle dorpen het afgelopen jaar gemaakt hebben ons bij helpen. Zonder input van de inwoners zijn we nergens in de gemeenteraad. We zijn er ten slotte voor de inwoners!

Het is zeer waardevol om van elkaar en met elkaar te leren. Dit zorgt er ook voor dat je elkaar beter gaat begrijpen, ongeacht of je het eens of oneens met elkaar bent. Want dat moet namelijk niks uitmaken. Als je maar luistert naar elkaar dat is het allerbelangrijkst. Alleen dan komen we samen verder natuurlijk!