Maatschappelijk en duurzaam ondernemen

D66 vindt dat de bedrijven in het Land van Cuijk een enorme bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van deze regio. Iets om trots op te zijn. Toch is verandering nodig: wij willen een nieuwe, progressieve aanpak waarbij bedrijven nog veel meer bijdragen dan alleen banen.

Hiervoor moeten we niet alleen kijken naar economische groei, maar ook naar welzijn, kwaliteit van leven, gezondheid, grondgebruik, leefomgeving en klimaat. Daarnaast vinden wij dat eerst de bestaande ruimtes op bedrijfsterreinen moeten worden benut voordat bedrijfsterreinen worden uitgebreid of nieuwe locaties worden aangewezen. Credo: “Verkoop geen meters maar iets beters”.

D66 vindt dat er een grote opgave ligt om ons buitengebied toekomstbestendig te maken. We zien een toenemende vraag naar het gebruik van de ruimte in ons buitengebied. Ruimte voor zonnepanelen en windmolens, ruimte voor wonen, ruimte voor natuur en ruimte voor landbouw. Een wezenlijke verandering is nodig om klimaat, leefbaarheid en economie in het buitengebied in balans te brengen. Daarbij is ook extra aandacht voor veiligheid van belang; tegen ongewenste vormen van bedrijvigheid en criminaliteit moeten actief en streng worden opgetreden. Credo: “Een kans maar wel in balans”.

D66 vindt dat Land van Cuijk bekend moet worden om zijn innovatieve en natuurinclusieve landbouw. Dit moet tot stand komen in een goede samenwerking tussen gemeente, boeren, inwoners en andere belanghebbenden. Boeren die willen stoppen of volgens het kringloopprincipe willen gaan werken moeten geholpen worden de omslag te maken naar een duurzame financiële toekomst met nieuwe verdienmodellen. Boeren moeten beloond worden voor zaken als natuur- en landschapsbeheer en waterberging. Daarnaast kan gedacht worden aan de keuze voor andere inkomstenbronnen, zoals zorgtaken, recreatie en boerderijeducatie. Voor leegkomende agrarische panden moet samen met de boeren naar een andere bestemming worden gezocht. Credo: “Landbouw neemt het voortouw”.