Vrijheid!

“Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren we dat we in vrijheid leven”, zo luidt al jaren de boodschap van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

5 mei voortaan ieder jaar vrije dag

Ik vind het heel jammer dat 5 mei nog steeds niet voor iedereen een vrije dag is. Dit hangt af van de cao van de werkgever. In de meeste cao’s is afgesproken dat 5 mei alleen geldt als een betaalde vrije dag in lustrumjaren, dus elke vijf jaar. Dat was het in 2020 en de volgende pas weer in 2025. Hier ligt een mooie taak voor het kabinet om van 5 mei een echte feestdag te maken waarop iedereen vrij is!

of toch liever op 1 juli?

In dit land leven inmiddels heel veel mensen met elk hun eigen verhaal als het om vrijheid gaat. Maar nee, tot mijn grote verbazing wordt er nagedacht om van 1 juli een vrije dag te maken. Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken staat open voor het idee. Dat er wordt gekozen voor 1 juli heeft te maken met het herdenken van het slavernijverleden en het einde hiervan wordt gevierd. Zij heeft het herdenkingscomité, dat zich bezighoudt met dit verleden, gevraagd om deze optie te onderzoeken en met de werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek te gaan. Het is al langer de wens van de Tweede Kamer om 1 juli te verklaren tot nationale feestdag.

In 2021 kreeg een motie van Salima Belhaj van D66 de steun van een meerderheid in het parlement. Een petitie die hiertoe opriep werd ruim 60.000 keer ondertekend. Ik heb de petitie niet ondertekend. Ik vind het een veel beter idee om van 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag een gewone werkdag te maken. In plaats daarvan krijgt iedereen drie vrije dagen die naar eigen voorkeur mogen worden opgenomen. Zoals bijvoorbeeld met Keti Koti, Suikerfeest of een andere christelijke of katholieke feestdag.
Misschien moet ik nog even uitleggen wat Keti Koti inhoudt, want ook voor mij was dit nieuw. Op 1 juli 1863 werd de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen formeel afgeschaft. Daarna kwamen de voormalige slaven nog 10 jaar onder staatstoezicht met een verplichte arbeidsovereenkomst. Zo werd voorkomen dat ze massaal de plantages zouden verlaten en de plantage-economie zou instorten.

Ik hoop nog steeds dat 5 mei in Nederland gevierd gaat worden zoals de Amerikanen Fourth of July vieren met o.a. picknicks en barbecues. Een vrije dag voor iedereen om de vrijheid te vieren. Ieder jaar!