Verdeeldheid

“Verdeeldheid over schoolgebouw in park” kopte het artikel in Het Kontakt van 23 januari jl. De vraag is wel of geen schoolgebouw in het Moderatopark. Het gaat hier om de mogelijke nieuwbouw voor de basisscholen Het Mozaïek en Het Octaaf.

Verdeeldheid is er zeker

Omwonenden voelen zich niet gehoord in de plannen en vrezen ook voor groenverlies. Zo zouden er vijftig bomen moeten worden gekapt. Als dit plan doorgaat is het voor de bewoners van het Bazielkruid en Tijm straks gedaan met de rust als daar een school komt! En dan heb ik nog niet eens over alle dieren die in het park verblijven.

Leefbaar Krimpen, de partij met de meeste zetels in de gemeenteraad, was faliekant tegen de komst van een school midden in een recreatiegebied. “Handen af van ons groen”. Krimpen is een groene gemeente en dat willen wij graag zo houden, staat er in hun verkiezingsprogramma. Meer bomen en geen onnodige aantasting natuur en parken, was te lezen in het verkiezingsprogramma van de Pvda Krimpen. De VVD Krimpen aan den IJssel heeft het over een mooie, schone en groene buitenruimte.

Speerpunt van D66 Krimpen aan den IJssel: behoud van de groene buitenruimte met waar mogelijk uitbreiding voor de opvang van de gevolgen van klimaatverandering (hitte, wateroverlast). Jammer genoeg zit D66 Krimpen aan den IJssel niet in de gemeenteraad.

In bestuursakkoord wordt gerept over maximale inzet op groen

In het bestuursakkoord van Leefbaar Krimpen, SGP Krimpen aan den IJssel en CDA Krimpen is de volgende tekst te lezen: “Maximaal inzetten op groene tuinen en plantsoenen. In gesprek gaan met inwoners en woningcorporaties om ‘verstening’ terug te dringen. En meer groen te stimuleren. We planten een voedselbos met fruit- en notenbomen. Inwoners kunnen hier vrij plukken. Ook willen wij een geboortebos maken, waar inwoners bomen kunnen (laten) planten als er een baby is geboren.”.

Dan toch een geboortebos?!

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 liggen alweer enige tijd achter ons. Ik hoop niet dat dit loze beloftes waren. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk. Misschien is terugbouwen op de huidige locatie dan ook de beste optie. In het Moderatopark is genoeg ruimte voor een voedselbos met fruit- en notenbomen en zeker voor een geboortebos. Klinkt een stuk beter dan een school!