Wim van Duyl

Wim van Duyl - Beeld: Ed Leatemia

  • 84 jaar
  • Krimpen aan den IJssel

Politiek beleid betreft een ieder en in ons land kan een ieder daar invloed op uitoefenen. Op mijn gevorderde leeftijd wil ik het sociaal liberale gedachtegoed van D66, de partij die sinds de oprichting mijn sympathie heeft, nog uitdragen in de gemeente waarin ik inmiddels 50 jaar woon. Vanuit een humanistische levensbeschouwing acht ik bevordering van ieders ontplooiingskansen van groot belang. In mijn arbeidszame leven heb ik wetenschappelijk onderzoek verricht en onderwijs verzorgd in de medische technologie en -natuurkunde zowel aan de TU-Delft als aan Erasmus-MC. Nog steeds ben ik lid van Medical Delta.