Zusterstadrelatie van Krimpen met Kiskörös waardevol

De burgemeester van het Hongaarse Kiskörös sprak op 1 augustus jongstleden in een artikel van Renske Roodenburg en Lucas Schell in Het Kontakt zijn zorg uit over het stilvallen van de warme band tussen de inwoners van beide gemeenten.

Fonds 1813

De stichting Fonds 1813 in Krimpen aan den IJssel heeft sinds begin jaren negentig namens het gemeentebestuur een intensieve relatie onderhouden met de stad Kiskörös in Hongarije. Tot vóór de Corona crisis reisden delegaties van scholieren, amateur musici en gemeentebestuurders naar Hongarije en kwamen delegaties uit Kiskörös regelmatig naar Krimpen aan den IJssel voor het onderhouden van de vriendschapsbanden.

De activiteiten beperkten zich niet alleen tot culturele uitwisselingen maar strekten zich ook uit tot deelname aan conferenties, bijvoorbeeld onder de vlag van de Europese Unie over de economische ontwikkeling in de zuiden van Hongarije. Op uitnodiging van de Hongaren spraken daar toen vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel uit de regio Rotterdam. De bedrijvendagen in Ahoy Rotterdam werden door vele ondernemers uit de Hongaarse regio bezocht. Met specifieke producten, zoals de zeer gewilde handgemaakte paarden koetsen.

Samenwerking op
cultureel gebied

In Kiskörös bevindt zich een museum, waar de werken van de dichter en Hongaarse volksheld Sandor Petöfi zijn ondergebracht. Een comité van ereburgers uit Krimpen aan den IJssel heeft nog niet zolang geleden onder de vlag van de stichting Fonds 1813 voor de plaatsing van een beeld van A.S.C. (Adèle) Wallis gezorgd. Een bekende schrijfster en vertaalster van de teksten van Petöfi. Zij is de dochter van professor Opzoomer uit Utrecht uit het eind van de 19e eeuw en getrouwd met de Hongaarse deken van de protestantse kerk. Zij is in Rotterdam en Amsterdam met een straatnaam geëerd. Haar vaders naam is verbonden met het begrip “opzomeren”. Haar bijzondere levensgeschiedenis is mede door de inspanningen uit Krimpen nu weer terug te vinden in het Literatuur Museum in Den Haag.

uitwisselingsreizen van jongeren van groot belang

Bij het uitbreken van de pandemie werd een uitwisselingsreis door scholieren van het Krimpenerwaard College noodgedwongen afgelast. Tot groot verdriet van de leerlingen uit beide gemeenten die al decennialang intensieve contacten met elkaar onderhouden. Het behoeft geen betoog, dat de internationale kennismaking van jongeren met andere culturen van groot belang is voor hun ontwikkeling. De contacten tussen Europese zustersteden zijn ook ooit begonnen op aandrang van de nationale regeringen om het onderlinge begrip tussen volkeren te vergroten en de kans op conflicten binnen Europa te verkleinen.

De gemeenteraad van Krimpen aan de IJssel gaat binnenkort praten over de hartenkreet van burgemeester Domonyi László om de relatie weer nieuw leven in te blazen. Lang hebben we gedacht dat oorlog in Europa nooit meer zou plaatsvinden en de democratie zou zegevieren in de voormalige Oostblok landen. Die zekerheid is helaas niet meer vanzelfsprekend en democratie moet onderhouden worden zoals we zelf ook weten. Het risico dat autoritaire leiders de macht overnemen en de stabiliteit in Europa verder verstoren is helaas niet denkbeeldig meer. Het lijkt D66 in Krimpen a/d IJssel zeer wenselijk dat op de bescheiden schaal van zusterstadrelaties aan dat proces een constructieve bijdrage kan worden geleverd. Het verrijkte het leven van de talloze deelnemers, die elkaar in de afgelopen 30 jaar hebben ontmoet en leren waarderen door de zusterstadrelatie met Kiskörös.