Het boodschappenlijstje van mevrouw Jaarsma

In maart van dit jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingsprogramma’s en flyers van alle politieke partijen die meededen, en dat zijn er best veel in deze gemeente, heb ik bewaard. Leefbaar Krimpen won de verkiezingen met maar liefst 6 zetels. Een mooi resultaat natuurlijk! Het verkiezingsprogramma van deze partij beloofde dan ook veel goeds.

“Samen Verschillend”

Voor sommige onderwerpen hadden zij zelfs een aparte flyer gemaakt, zoals “Het boodschappenlijstje van lijsttrekker Kirsten Jaarsma”. Het is dan ook te begrijpen dat de partij veel stemmen kreeg. Groot moet dan ook de teleurstelling van hun kiezers zijn bij het lezen van het bestuursakkoord “Samen Verschillend”, dat op 20 juni jl. door deze partij, samen met de SGP en het CDA, de nieuwe coalitie werd gepresenteerd.

Weg zijn de beloftes, geen uitbreiding van de openingstijden van winkels op zondag en ook geen leuke muziek- en foodfestivals. Leefbaar maakt evenementen op zondag mogelijk, staat op het boodschappenlijstje van mevrouw Jaarsma, helaas is de realiteit anders. Kiezersbedrog zoals sommigen het noemen. Ik heb het bestuursakkoord van A tot Z gelezen en proef duidelijk de dominante rol van de SGP. Als je de twee verkiezingsprogramma’s van Leefbaar Krimpen en de SGP naast elkaar legt, zie je ook grote verschillen waarbij je denkt dat dat nooit kan samengaan. Ik vraag mij dan ook af hoe het kon gebeuren dat deze twee partijen samen met het CDA een coalitie hebben gevormd.

Werk aan de winkel

Een coalitie van Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen en Krimpens Belang was veel beter geweest. Samen zouden deze partijen over een ruime meerderheid beschikt hebben en een betere afspiegeling van de Krimpense samenleving zijn. Nu zijn deze twee partijen veroordeeld tot de oppositie. Ik ben zeer benieuwd hoelang deze coalitie standhoudt. Voor D66 deze keer geen rol, althans niet in de coalitie en ook niet in de gemeenteraad. Het verkiezingsprogramma van deze partij staat vol goede ideeën en het zou jammer zijn als daar niets mee gedaan zou worden. Dus werk aan de winkel!

Jan Slingerland