Verkiezingsprogramma West-Friesland

Samen veel sterker

Beeld: Jan Jaap Folmer

D66 is een pragmatische partij die altijd werkt en keuzes maakt vanuit haar essentiële waarden. Tot die waarden behoren democratische controle van het openbaar bestuur, kansengelijkheid voor iedereen en duurzaam omgaan met de natuur.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 doet D66 in vier Westfriese gemeenten (Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Koggenland) mee. In elk van deze gemeenten heeft D66 een eigen verkiezingsprogramma, dat de leden in die gemeente vaststellen. Elk van deze programma’s begint met deze Westfriese paragraaf omdat we de waarden en voorkeuren van D66 ook regionaal willen waarborgen.