Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Beeld: Tess Vlaar

Voeg kleur toe aan Koggenland!

Koggenland is een mooie verzameling van dorpen en buurtschappen in Westfriesland. Net buiten de drukte van het Randstedelijke gebied, maar in de hectiek van het hedendaagse leven hebben we veel van ons landelijke karakter weten te behouden. We groeten elkaar nog op straat en hebben de ruimte ons terug te trekken. Maar dat betekent niet dat we achterover gaan leunen.
 
D66 Koggenland wil een gemeente die zich klaarmaakt voor de toekomst. Een gemeente waar mensen van alle leeftijden, overtuigingen en culturen graag willen blijven wonen en werken. Een gemeente die vooruitkijkt en een antwoord heeft op toekomstige problemen. En dat vraagt om visie.

Onze visie is een gemeenschap die meegaat met haar tijd en dat met elkaar doet. Oud, jong, arm, rijk, middenstander of agrariër: wij sluiten niemand uit.
 
In Koggenland zijn natuur, milieu en landbouw sterk verweven. Onderling zijn we verbonden door asfalt. Hoe mooi zou het zijn als wij ons ook in groen verbinden?
 
Wij zien groene, autovrije zones die de belangrijkste dorpskernen met elkaar verbinden. Een groene corridor waar je veilig kunt wandelen, fietsen, joggen en recreëren. Deze groene verbinding loopt symbolisch door ons hele programma. In dit programma geven wij een antwoord op drie belangrijke vraagstukken:
 
Hoe worden wij socialer, economisch sterker en duurzamer?