Een Duurzame Gemeente

Naast de groene corridors zal het karakteristieke open landschap van de gemeente gekoesterd blijven. Voor het beheer van de nieuwe stukken groen wil D66 Koggenland de landbouwsector betrekken. Samen met de agrariërs uit onze gemeente kijken we hoe de transitie naar een circulaire en duurzame economie ook in de landbouwsector gestalte kan krijgen. Wij willen daarom ook binnen onze eigen gemeente actief in gesprek met de agrariërs om te bepalen hoe we in Koggenland invulling geven aan onze groene ambities.

Duurzame leefomgeving

Het klimaatakkoord dwingt gemeenten om voor 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen. Het planten van bomen in en langs de groene corridor levert een substantiële bijdrage aan koolstofneutraliteit.
Het aardgasvrij maken van onze huishoudens is slechts één stap. Daarnaast willen we minder asfalt (groene corridor), willen we meer laadpalen voor elektrisch rijden en bieden we alternatieven om de auto te laten staan.
We denken na over toekomstige klimaatuitdagingen. Een betere isolatie van daken op scholen, bedrijven en seniorencomplexen biedt bescherming tegen hitte. Met het aanbrengen van zonnepanelen en vegetatie op daken van bedrijven en agrarische gebouwen slaan we een grote slag op het gebied van vermindering van de CO2 uitstoot.

  • Groene corridors met meer groen en bomen tussen de kernen en dorpen in Koggenland. Deze verbindende groene corridors bieden mogelijkheden voor (veilige) fietspaden, wandelroutes en andere buitenactiviteiten;
  • Deze groene corridors in nauwe samenwerking met en door de agrarische sector ontwikkelen en beheren;
  • In gesprek met de agrarische sector om samen invulling te geven aan groene, circulaire en duurzame ambities binnen de gemeente Koggenland;
  • Uitgebreide lokale subsidiemogelijkheden voor particuliere duurzaamheidsinitiatieven, zoals zonnepanelen, groene daken, warmtepompen;
  • Aandacht voor meer duurzame energie (zonnepanelen) op daken van grotere bedrijfspanden, inclusief agrarische panden.