Ruimte maken voor meer natuur in West-Friesland

De achteruitgang van natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mensheid. Ongeveer 1 miljoen soorten wereldwijd worden met uitsterven bedreigd en de huidige inspanningen zijn onvoldoende om de ongekende achteruitgang van de natuur te stoppen. Ook lokaal heeft natuur geen prioriteit in West-Friesland.

Natuur in West-Friesland

Veel natuurgebieden in Nederland zijn van elkaar gescheiden in kleine en geïsoleerde gebieden. Ook in Westfriesland worden de natuurgebiedjes omringd en van elkaar gescheiden door monotone landbouw en waterwegen met teveel bestrijdingsmiddelen. De agrarische sector vervuilt met gewasbescherming teveel van de omgeving. [bron] Tegelijkertijd heeft de aanleg van bv. kassengebied Het Grootslag en de verbreding van de Westfrisiaweg potentieel leefgebied van dieren en planten vermindert. Dit brengt wilde dier- en plantensoorten in gevaar. Populaties worden te klein, dieren kunnen elkaar niet meer bereiken.

Schoner en lokaal meer biodiversiteit

Grotere leefgebieden, betere verbindingen en groene bufferzones zijn nodig voor sterkere populaties en een grotere overlevingskans van soorten. Landbouwgrond kan soms meer biodiversiteit herbergen dan natuurgebieden. Maar dan moet er wel plek zijn voor poelen, bloemrijke slootkanten of een struikrand. D66 wil Westfriese boeren ondersteunen om zulke elementen terug te brengen.
D66 wil een volwaardig biodiversiteitsbeleid gaan voeren gericht op meer natuur en lokaal een schoner milieu in en om de dorpen en steden.

Lees de natuurvisie van D66

Verdiep u in de standpunten van D66 Westfriesland.

Lees ook hoe vervuild water in Westfriesland duurzame agrarische ondernemers dwars zit:

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/met-pesticiden-vervuild-oppervlaktewater-staat-bioboer-in-de-weg