Jan Jaap Folmer

Beeld: D66 Koggenland

Waarom doe ik mee?

  • 57 jaar
  • Zuidermeer
Als burger en ondernemer vind ik het belangrijk om ook in de eigen gemeente en regio politiek betrokken en actief te zijn. We staan ook lokaal voor belangrijke keuzes op het gebied van klimaat, economie, energie.
Zelf ben ik erg bezig met de transitie naar een circulaire economie en voorstander van kringlooplandbouw (a la Imke de Boer). Dit kan wel een boost gebruiken, ook naar de burgers en bedrijven (en agrariërs) in de gemeente Koggenland toe. Dat wil ik graag binnen D66 oppakken.