Nieuw raadsakkoord Kaag en Braassem

Het nieuwe raadsakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’ is in de raadsvergadering van 30 mei 2022 met trots vastgesteld.

Samen schrijven

Met alle partijen hebben we de schouders eronder gezet, de gesprekken gevoerd en uiteindelijk meegeschreven aan de tekst zoals deze in het akkoord is opgenomen. Zo hebben wij letterlijk met elkaar gebouwd aan dit akkoord en met dit akkoord gaan we ‘samen bouwen aan de toekomst van onze dorpen’. Voor D66 zitten er mooie onderwerpen in waar we trots op mogen zijn. Er ligt een uitgebreid hoofdstuk voor duurzaamheid en de woningbouw wordt ook versneld.

De volgende fase

Nu breekt de volgende fase aan, waarin gestart wordt met de samenstelling van het nieuwe college. Dit gebeurt onder leiding van formateur Sandra de Wagenaar, lijsttrekker en fractievoorzitter van PRO Kaag en Braassem.