D66 draagt Nick van Egmond voor als wethouder

Het nieuwe college gaat bestaan uit twee wethouders voor PRO Kaag en Braassem, één wethouder voor D66 en één wethouder voor de VVD. D66 draagt de huidig fractievoorzitter Nick van Egmond voor als wethouder.

Het nieuwe college

het college zal worden vorm gegeven door namens PRO Kaag en Braassem: Dolf Kistemaker en Gerben van Duin. D66 draagt Nick van Egmond voor en VVD Yvonne Peters-Adrian.

Dolf Kistemaker, momenteel raadslid voor PRO Kaag en Braassem, krijgt o.a. de portefeuilles Wonen, Omgevingsvisie/Omgevingswet en Mobiliteit. Gerben van Duin, tot afgelopen week wethouder in Nieuwkoop, krijgt o.a. de portefeuille Sociaal Domein. Nick van Egmond, de huidige fractievoorzitter van D66,  krijgt o.a. de portefeuilles Financiën, Onderwijs en Participatie. Yvonne Peters-Adrian, nu  ook al wethouder namens VVD, krijgt o.a. de portefeuilles Ruimtelijke Ordening en Grondzaken.

Reactie van Nick

Nick is blij dat hij de stap naar het wethouderschap kan zetten. Hij kijkt ernaar uit om samen met het college, de raadspartijen, inwoners en ondernemers te werken aan het raadsakkoord en de andere ambities voor Kaag en Braassem. Hij zal aan het werk gaan om daarbij te zorgen dat de financiën van de gemeente op orde blijven en dat de te bouwen scholen gerealiseerd kunnen worden. Ook zal hij zich inzetten om inwoners te betrekken bij de gemeente en initiatieven uit de samenleving nog beter te ondersteunen.