Nieuws uit de gemeenteraad

Na bijna vijf jaar van actieve betrokkenheid bij D66 Hoeksche Waard heeft Menno van Diest, besloten om zijn lidmaatschap bij D66 op te zeggen en terug te treden als burgerlid.

Op 12 september is Henk van der Drift officieel geïnstalleerd als burgerlid voor de fractie van D66 Hoeksche Waard tijdens de gemeenteraadsvergadering.

D66 is verheugd dat verkeersveiligheid als een apart onderwerp is opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente.

Wij hebben samen met VoorWaards een motie ingediend. De motie roept het college op om initiatief te nemen om tot een oplossing te komen en verschraling van het scholierenvervoer tegen te gaan.

Na bijna vijf jaar van actieve betrokkenheid bij D66 Hoeksche Waard heeft Menno van Diest, besloten om zijn lidmaatschap bij D66 op te zeggen en terug te treden als burgerlid.

Op 12 september is Henk van der Drift officieel geïnstalleerd als burgerlid voor de fractie van D66 Hoeksche Waard tijdens de gemeenteraadsvergadering.

D66 is verheugd dat verkeersveiligheid als een apart onderwerp is opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente.

Wij hebben samen met VoorWaards een motie ingediend. De motie roept het college op om initiatief te nemen om tot een oplossing te komen en verschraling van het scholierenvervoer tegen te gaan.

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 6 september hebben we geopperd om een burgerberaad in te stellen om samen met inwoners en bedrijven de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard te verbeteren.

Op zaterdagavond 27 augustus heeft een verschrikkelijk ongeval plaatsgevonden bij buurtschap Zuidzijde (Nieuw-Beijerland).

D66 Hoeksche Waard heeft samen met andere partijen een motie ingediend die het mogelijk maakt voor inwoners om de elektrische auto op te laden aan het trottoir.

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 6 september hebben we geopperd om een burgerberaad in te stellen om samen met inwoners en bedrijven de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard te verbeteren.

Op zaterdagavond 27 augustus heeft een verschrikkelijk ongeval plaatsgevonden bij buurtschap Zuidzijde (Nieuw-Beijerland).

D66 Hoeksche Waard heeft samen met andere partijen een motie ingediend die het mogelijk maakt voor inwoners om de elektrische auto op te laden aan het trottoir.

Toont 9 van 9