Stel burgerberaad in voor verkeersveiligheid

Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering van 6 september hebben we geopperd om een burgerberaad in te stellen om samen met inwoners en bedrijven de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard te verbeteren.

Burgerberaad

We stellen een proef voor met een specifiek burgerberaad voor verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard, waarbij een goede vertegenwoordiging van inwoners en bedrijven meedenkt over hoe we het verkeer in onze gemeente veiliger maken.

Zorgen over verkeersveiligheid

De afgelopen jaren zijn er bij inwoners steeds meer zorgen over verkeer en in het bijzonder over verkeersveiligheid. Coen Raijer (fractievoorzitter) vindt dat dat ook logisch is want er gebeurt heel veel op de wegen in de Hoeksche Waard en de druk neemt door werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen alleen maar toe volgens hem.

gemeente en de actie- en belangengroepen

Steeds meer inwoners komen in actie om de verkeersveiligheid te verbeteren in de Hoeksche Waard. Raijer: “Wat daarbij niet goed gaat is dat de gemeente en de actie- en belangengroepen elkaar nog onvoldoende weten te vinden. Gemeente en inwoners hebben allebei belang bij een zo groot mogelijke verkeersveiligheid, maar dat wordt niet zo ervaren. Dáár willen we snel iets aan doen.”