Motie verkeersveiligheid verworpen

Tijdens de besluitvormende raad van 13 september hebben we een motie ingediend om de verkeersveiligheid op het eiland te verbeteren.

Burgerberaad

De motie riep het college op om een burgerberaad in te stellen bestaande uit inwoners en bedrijven en samen met hen de verkeersproblematiek op te lossen. Ook riepen we op om verkeersveiligheid als specifieke opgave in het uitvoeringsprogramma van het nieuwe college moeten te benoemen zodat het niet ondersneeuwt tussen andere prioriteiten.
Tot slot hebben we het college opgeroepen om een lokale bewustwordingscampagne te beginnen voor veiliger gedrag in het verkeer in de Hoeksche Waard.

Verworpen

Met alleen steun van PvdA, GroenLinks en Constructief Hoeksche Waard is onze om de verkeersveiligheid te verbeteren verworpen. Coen Raijer (fractievoorzitter D66 Hoeksche Waard) zegt daarover: “Ik vind het jammer dat onze motie om verkeersveiligheid meer aandacht te geven is verworpen. Wij krijgen wekelijks e-mails van bezorgde inwoners over verkeersveiligheid. We hadden graag gezien dat de inbreng van belangengroepen en betrokken inwoners gebundeld kon worden in een burgerberaad. Wij zien dat als een volwaardig adviesorgaan van de gemeente voor verkeersveiligheid dat samen kan werken aan oplossingen.”

Herkenning

Hoewel de motie niet werd aangenomen herkenden veel partijen zich wel in de noodzaak om de verkeersveiligheid te verbeteren. De partijen die tegen de motie hebben gestemd hadden onder andere moeite met het lostrekken van het onderwerp uit de bredere discussie over mobiliteit. Volgens hen is het ook beter om dit onderwerp te bespreken tijdens de behandeling van de begroting in het najaar. Verder hadden partijen moeite met het combineren van verkeersveiligheid en participatie.

Minder procesmatig en meer praktisch denken

Volgens Coen Raijer hecht D66 ook veel waarde aan een goed proces. “Maar in het geval van verkeersveiligheid vinden wij dat we iets minder procesmatig en meer praktisch moeten denken. Er is zo veel aan de hand op de wegen in onze gemeente en die druk neemt alleen maar toe de komende maanden. De inwoners van de Hoeksche Waard vragen ons om nu te handelen.”