Portefeuilleverdeling

Tijdens de gemeenteraadsvergaderingen hebben wij de woordvoerderschappen op de volgende manier verdeeld:

Coen Raijer

 • Fractievoorzitter
 • Bestuur en Ondersteuning
 • Financiën
 • Veiligheid en Handhaving
 • Bovengemeentelijke samenwerking/ Externe oriëntatie

Pim Booman

 • Mobiliteit
 • Openbare Ruimte
 • Duurzaamheid en Afval
 • Natuur en Milieu (inclusief Dierenwelzijn)

Jan Pompe

 • Ruimtelijke Ordening
 • Vastgoed en Volkshuisvesting
 • Erfgoed
 • Grondzaken
 • Economie en Landbouw