Contact met D66

Contact voor de pers

Voor vragen met betrekking tot de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u zich wenden tot de lijsttrekker Coen Raijer of de campagneleider Menno van Diest.

Contact met de huidige fractie

De huidige fractie is in functie tot maart 2022. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal er een nieuwe fractie aantreden.

Contact met het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66.

Het bestuur wordt gevormd door:
Réne Seedorf – voorzitter
Sjoerd van Driel – secretaris
Inge Engels – bestuurslid campagne