Contact met D66

Contact voor de pers

Voor vragen kunt u zich wenden tot de fractievoorzitter Coen Raijer.

Contact met de fractie

Contact met het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66 Hoeksche Waard.