Menno van Diest stapt uit D66

Na bijna vijf jaar van actieve betrokkenheid bij D66 Hoeksche Waard heeft Menno van Diest, besloten om zijn lidmaatschap bij D66 op te zeggen en terug te treden als burgerlid. Dit besluit komt voort uit zijn constatering dat de politieke koers van D66 op landelijk niveau en zijn persoonlijke opvattingen te veel uit elkaar zijn gegroeid.

Lastig besluit

Menno van Diest heeft aangegeven dat het niet lichtvaardig was om deze beslissing te nemen. “Het is lastig om dit besluit te nemen. Ik zet me graag via de lokale politiek in voor de Hoeksche Waarders. Ik zal me gaan heroriënteren op mijn politieke toekomst in de Hoeksche Waard. Graag blijf ik mij inzetten voor ons eiland en de Hoeksche Waarders” aldus Van Diest.

Enthousiaste kracht die we gaan missen

Fractievoorzitter Coen Raijer vindt het erg jammer dat de samenwerking met de fractie stopt. “Menno is een enthousiast en getalenteerd fractielid die we zeker zullen missen. Maar ik ben met hem eens dat het belangrijk is om je thuis te voelen bij de partij waar je lid van bent. Als dat gevoel er niet meer is dan begrijp ik dat hij kijkt naar alternatieven. Wat ik heel erg waardeer is dat Menno daar een open en constructief gesprek over voert en dat we straks in goede harmonie uit elkaar gaan. Dat is in de lokale politiek lang niet altijd zo.” 

Nog een tijdje in functie

Van Diest zal nog een maand in functie blijven zodat de fractie op zoek kan gaan naar vervanging. Menno van Diest sluit af met een dankwoord: “Ik wil graag mijn oprechte dank uitspreken aan D66 Hoeksche Waard voor de samenwerking en kansen die ik heb gekregen. Ik heb op een fijne manier samengewerkt met de lokale fractie”