Verkeersveiligheid in integraal veiligheidsbeleid na aandringen D66

D66 Hoeksche Waard is verheugd dat verkeersveiligheid als een apart onderwerp is opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente. D66 heeft paar weken geleden gevraagd om verkeersveiligheid apart te benoemen bij het integraal veiligheidsbeleid. Omdat je met het apart benoemen van dat onderwerp het de aandacht geeft die het verdient, vinden de lokale D66’ers. De burgemeester heeft gehoor gegeven aan de oproep van D66 om verkeersveiligheid een prominente plaats te geven binnen het veiligheidsbeleid van de gemeente.

Dankbaar, maar er blijft veel werk te verzetten

Raijer is opgetogen over deze positieve ontwikkeling en spreekt zijn dankbaarheid uit naar de burgemeester en het college voor het serieus nemen van de bezorgdheid van de inwoners en het doorvoeren van deze belangrijke wijziging. Hij benadrukt echter ook dat er nog veel werk te verzetten is op het gebied van verkeersveiligheid. Wat D66 betreft krijgt verkeersveiligheid in het collegeprogramma ook de aandacht die het verdient.

Verkeersveiligheid blijft een prioriteit

Verkeersveiligheid is een prioriteit voor D66 Hoeksche Waard. Door het integreren van verkeersveiligheid in het veiligheidsbeleid erkent de gemeente het belang van deze kwestie en committeert zij zich aan het nemen van effectieve maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen. D66 blijft alert en zal zich onverminderd inzetten voor verdere verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid, met als doel om de Hoeksche Waard tot een veiligere plek voor iedereen te maken.