Een woning voor iedere Hilversummer

Beeld: D66 Hilversum

Hilversum is een stad voor iedereen. D66 Hilversum wil dat iedereen een passende woning in Hilversum kan vinden. Hiervoor zal D66 zich richten op het versterken van de wijken. Het werken aan wonen voor inwoners die dit niet zelf kunnen regelen. D66 Hilversum zet zich in voor wonen met zorg en welzijn. Ten slotte staat D66 Hilversum voor duurzaam bouwen: een woning is bedoeld om veilig, comfortabel en lang in te kunnen blijven wonen. Kwalitatief bouwen is een groot goed maar ook historische en architectonische schoonheid is een aspect waar aandacht aan moet worden besteed.

Meer woonruimte

In Hilversum is er een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. In de komende 20 jaar zal deze behoefte met een geschatte 4500 woningen toenemen. Onze veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Daarom moet er meer gebouwd worden. Maar ook binnen de bestaande bouw zijn er mogelijkheden voor het vergroten van het woningaanbod. Zo kan worden ingezet op het wonen boven winkels in de binnenstad, leegstaande panden kunnen worden omgevormd tot woningen en moeten er soepelere regels worden ingevoerd met betrekking tot het ver- en uitbouwen van de bestaande woningvoorraad om mee te bewegen met de behoeften van de bewoner. Ten slotte kunnen woningen verantwoord worden gesplitst en kan er gekeken worden naar het onder voorwaarden mogelijk maken van woningdelen. D66 Hilversum wil deze kansrijke mogelijkheden gaan benutten.

Ruimte beter gebruiken

D66 wil de kwaliteit van de stad behouden en verbeteren. Om de woningnood te verlichten, wil D66 Hilversum bouwen en de beschikbare vierkante meters onder meer woningzoekenden (één- en tweepersoonshuishoudens) verdelen (‘verdichting’), zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Toevoeging van groen zorgt voor leefbaarheid en veiligheid. D66 Hilversum wil dat de stad wordt onderzocht op “laadvermogen”: waar is welk type bebouwing en verdichting op een verantwoorde wijze mogelijk? Op deze manier kan worden bepaald waar de kansen voor verdichting liggen, maar ook waar de grens wordt bereikt.
 
Want bij het vergroten van ons woningaanbod bestaan ook grenzen. D66 Hilversum wil de natuur om de stad heen niet aantasten. Ook binnen de ring moet er ruimte blijven voor groen. Verder zijn de mogelijkheden van aanpassingen in de infrastructuur kostbaar en niet eindeloos. Ten slotte dient Hilversum bereikbaar te blijven voor iedereen, bewoners en bezoekers, zonder uren in de file te moeten staan.
 
Door te focussen op het beschikbaar krijgen van woningen in en boven (leegstaande) winkelruimten en de terugkeer van bedrijvigheid in leegstaande panden, dragen we bij aan toename van woningen, het versterken van de bedrijvigheid en het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de stad.

Wonen, erfgoed en kantoorruimten

D66 Hilversum koestert het Hilversumse erfgoed en het behoud en hergebruik van historische panden. Overal in Nederland maken voormalige (industriële) complexen en religieuze gebouwen een omslag naar een andere functie. Ook in Hilversum. Iedereen kent het succes van Mout. Denk ook aan Villa Industria, Werf35 of Meentwerf, waar ondernemers, kunstenaars en horeca het beeld veranderden in een vrolijke plek voor ontmoeting en ontspanning. Zoals de industriële complexen van functie veranderen, zullen kantoorruimten, door het steeds meer geaccepteerde en toegepaste thuiswerken, ook deels een nieuwe functie krijgen. Wij willen verkennen hoe we de huidige functies van complexen en gebieden kunnen laten aansluiten bij de ontwikkelingen van de maatschappij, zodat het gemakkelijker wordt om van de bedrijfs- of woonfunctie te veranderen en, indien gewenst, weer terug te veranderen.D66 wil de kwaliteit van de stad behouden en verbeteren. Om de woningnood te verlichten, wil D66 Hilversum bouwen en de beschikbare vierkante meters onder meer woningzoekenden (één- en tweepersoonshuishoudens) verdelen (‘verdichting’), zonder daarbij de kwaliteit uit het oog te verliezen. Toevoeging van groen zorgt voor leefbaarheid en veiligheid. D66 Hilversum wil dat de stad wordt onderzocht op “laadvermogen”: waar is welk type bebouwing en verdichting op een verantwoorde wijze mogelijk? Op deze manier kan worden bepaald waar de kansen voor verdichting liggen, maar ook waar de grens wordt bereikt.
 
Want bij het vergroten van ons woningaanbod bestaan ook grenzen. D66 Hilversum wil de natuur om de stad heen niet aantasten. Ook binnen de ring moet er ruimte blijven voor groen. Verder zijn de mogelijkheden van aanpassingen in de infrastructuur kostbaar en niet eindeloos. Ten slotte dient Hilversum bereikbaar te blijven voor iedereen, bewoners en bezoekers, zonder uren in de file te moeten staan.
 
Door te focussen op het beschikbaar krijgen van woningen in en boven (leegstaande) winkelruimten en de terugkeer van bedrijvigheid in leegstaande panden, dragen we bij aan toename van woningen, het versterken van de bedrijvigheid en het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de stad.

  • Inzetten op het creëren van meer passende woonruimte voor iedereen en wil extra aandacht voor woonruimte voor de middeninkomens en één – en tweepersoonshuishoudens voor jong en oud.
  • Het aanbod van woningen vergroten door beter de ruimte te gebruiken. Hoger bouwen behoort hierbij tot de mogelijkheden.
  • Natuurschoon waarborgen en de natuur de stad binnenhalen.
  • Inzetten op innovatieve woonvormen, zoals wonen boven winkels, omvormen van bestaande panden en flexibele woonvormen. Hierbij is een parkeerplek niet altijd noodzakelijk. D66 Hilversum wil bij nieuwbouwlocaties voor woningen goed kijken wat daarbij een passend aantal parkeerplaatsen is en ook ruimte reserveren voor elektrische deelauto’s en andere mobiliteitsinnovaties.
  • De regels met betrekking tot ver- en uitbouwen van bestaande woningen versoepelen om de huidige woningvoorraad in de behoeften van huidige en toekomstige bewoners te laten voorzien.
  • Een impuls geven aan de openbare ruimte op diverse plekken zodat deze ruimte uitnodigt tot ontmoeting, sport, spelen en verblijf.
  • Bij nieuwbouwlocaties voor woningen stimuleren dat nieuwe schuine en platte daken volledig vol komen te liggen met zonnepanelen of met (sedum)planten (oftewel een groen dak); het mooist is een groen plat dak met zonnepanelen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.