Hilversum voor iedereen

Beeld: D66

D66 Hilversum riep de Diversiteitsraad in het leven. Deze bestaat uit betrokken inwoners die samen de Hilversumse samenleving weerspiegelen. Zij adviseren de gemeente over diversiteitsbeleid. Bijvoorbeeld als het gaat over sport, cultuur en gelijke kansen op de stage- en arbeidsmarkt. Dat doen we totdat het vanzelfsprekend is dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn.

We laten iedereen vrij,
maar niemand vallen.

Wij staan voor een open en vrij Hilversum. Een stad waarin iedereen, ongeacht afkomst, gender of seksuele oriëntatie met elkaar leeft. Discriminatie is onacceptabel, want iedereen verdient een gelijke kans. Dit wordt pas waarheid als we hiernaar leven. Op straat, op school en op het werk. Door grenzen te stellen en ons uit te spreken. Want vrijheid kan niet zonder veiligheid

  • Scholen stimuleren om aandacht te hebben voor LHBTIQ+ acceptatie, met voorlichting over seksuele geaardheid, genderdiversiteit en inclusie.
  • De activiteiten van Hilversum Regenbooggemeente, de Diversiteitsraad en de Werkgroep Inclusie blijven steunen.
  • Nieuwe straat- en gebouwnamen recht laten doen aan de diversiteit van onze bevolking.
  • Een inclusieve ambtelijke organisatie bevorderen, voor inclusief beleid.
  • D66 Hilversum ondertekent het COC Regenboog Stembusakkoord 2022.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.