Een ondernemende stad

Beeld: D66 Hilversum

Hilversum is dé Mediastad van Nederland. Door de inspanningen van D66 Hilversum in de afgelopen jaren, weten de mediabedrijven Hilversum weer beter te vinden. Maar Hilversum is meer dan een Mediastad. Hilversum heeft ook een goed ziekenhuis (Tergooi MC) en een bloeiende high tech-zorgsector. Net zo belangrijk voor een dynamische economie en werkgelegenheid zijn de middenstand in de winkelgebieden, het midden- en kleinbedrijf en de groeiende groep zelfstandige ondernemers. Het Arenapark, waar lokale, nationale en internationale bedrijven zitten en de bedrijventerreinen Kerkelanden en het Havenkwartier, waar de Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West stevig aan de weg timmert, zijn hiervan goede voorbeelden.

Hilversum blijft het creatief mediacentrum

Voor oude en alle nieuwe mediakanalen is steeds meer behoefte aan inhoud (content). Creativiteit met tekst, beeld en geluid om doelgroepen aan te spreken. Content voor omroepen, bedrijven of instellingen die diensten of producten willen aanbieden via de diverse mediakanalen. In Hilversum moet je zijn voor scholing, data, content productie, distributie en alle technische leveranciers daarachter. Een complete keten. Hilversum moet zich blijven doorontwikkelen tot een grote creatieve media hub. D66 wil dat Hilversum de hotspot blijft voor creatief ondernemerschap. Als broedplaats voor startups en uitbreiding van internationale spelers.

Hilversum onderneemt samen

Lokale werkgelegenheid zorgt voor welvaart en levendigheid in onze stad. Naast de mediasector heeft Hilversum ook andere belangrijke economische pijlers, zoals de zorg, retail, horeca, recreatie en zakelijke dienstverlening. Het centrum moet een levendige en bruisende plek zijn voor iedereen. We stimuleren dat het winkelaanbod en het aanzicht van het centrum aantrekkelijk is. Dat krijgt mede een impuls door de ontwikkeling van de Kerkbrink als centrum van Cultuur en Media. In de Coronaperiode hebben Hilversummers laten zien dat er in Hilversum een mentaliteit bestaat van doorpakken als dat nodig is. In Hilversum laten we niemand vallen. Met deze mentaliteit, die door ondernemers onder andere is aangewakkerd en gewaardeerd wordt, kunnen we de economie in Hilversum verder versterken. Graag stimuleert D66 Hilversum deze doorpakmentaliteit door zoveel mogelijk mensen en stakeholders hierbij te betrekken. Samen pakken we door is hierbij het devies. Ondernemers, mkb’ers en zzp’ers kunnen, als ze de handen ineenslaan (zoals bijvoorbeeld BV Hilversum, Ondernemersvereniging Hilversum Zuid West en Ovael), veel bereiken en de gemeente kan een verbindende factor hierbij vormen. Het Arenapark is de plek waar werken, wonen, leren en sporten op een dynamische manier zullen samenkomen. Bedrijvenpark Laapersveld wordt bij de ontwikkelingen op het Arenapark betrokken. Er komen impulsen voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Havenkwartier, Zeverijnstraat en Kerkelanden, ook in relatie tot de ontwikkeling van het Circusterrein.

Ruimte voor economische bedrijvigheid

Economie is een belangrijke voorwaarde voor het aangename woon- en leefklimaat en het hoge voorzieningenniveau van Hilversum. De lokale economie heeft het echter moeilijk gehad de afgelopen jaren. Het vestigingsklimaat vraagt in sommige sectoren blijvend om aandacht. Er is te weinig ruimte voor werken, ondernemen en ontmoeten in de stad. De eerste stappen om dit te verbeteren zijn gezet, maar het werk is nog niet af. Doorgaan met het huidige actieve economische beleid en alert zijn op het gesignaleerde ruimtetekort is noodzakelijk om stagnatie te voorkomen. De noodzaak van meer ruimte voor bedrijvigheid blijft bestaan. Dat geldt voor bedrijventerreinen en “informele” werklocaties. De winkelgebieden en de bedrijventerreinen verdienen serieuze aandacht, ook als het gaat om het onderhoud van de openbare ruimte.

  • Inzetten op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor Hilversum door voldoende ruimte te maken voor werk en levendigheid in de stad.
  • De innovatieve en creatieve mediasector versterken door het actief ondersteunen van programma’s voor talentontwikkeling, het aantrekken van (jong) talent en innovatie. Bijdragen aan het tot bloei brengen van ondernemende ideeën en startende bedrijven.
  • Het Mediapark transformeren tot een Mediacampus voor wonen, werken, leren en beleven.
  • Winkelgebieden en de bedrijventerreinen serieuze aandacht geven, ook als het gaat om de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. We gaan de slag met de herinrichting van de Gijsbrecht tot winkelstraat met ruimte voor vergroening, ontmoeten en ondernemen. Voor de bedrijventerreinen Kerkelanden, Zeverijnstraat en Havenkwartier worden Masterplannen opgesteld.
  • Bedrijven ondersteunen om sneller te verduurzamen.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.