Een bereikbare en schone stad

Beeld: D66 Hilversum

In een stad waar verdicht wordt, is bereikbaarheid belangrijk. In 2021 is de Hilversumse mobiliteitsvisie vastgesteld. Een visie die staat voor Hilversum als stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit. D66 Hilversum omarmt de maatregelen die in dit visiedocument staan benoemd: een autoluwe binnenstad, “zero emissie”- zones, passend vervoer voor iedereen, mobiliteitshubs, slimme verkeerslichten (die de doorstroming van het verkeer in Hilversum bevorderen), elektrificatie van vervoer en het maken van afspraken met werkgevers om de spits te vermijden en meer thuis te werken. D66 Hilversum heeft ingestemd met een onderzoek naar een Noord-Oost verbinding en mogelijkheden voor de Diependaalselaan om verkeer zoveel mogelijk rond de stad te kunnen leiden. D66 Hilversum wil geen weg over de hei.

Toegankelijke stad

Binnenstedelijk vernieuwen en ontwikkelen is complex, zeker binnen de bestaande infrastructuur van Hilversum. De stedelijke ontwikkeling in Hilversum krijgt voor een goed deel vorm rond het spoor en binnen de directe invloedssfeer van de stations Hilversum Centraal, Hilversum Sportpark en Hilversum Mediapark. Voor de stations en hun omgeving bestaan belangrijke plannen: Hilversum Centraal wordt hét regionale OV-knooppunt, op het Arenapark is voor beide perrons van station Sportpark verplaatsing richting Arenapark gewenst en station Mediapark moet beter aansluiten op de dynamiek van het Mediapark. De drie stations, de Gooilijn, de HOV-verbinding Amsterdam-Huizen-Hilversum, de A1, A27 en N201 zijn essentieel voor de verdere ontwikkeling van Hilversum.

D66 Hilversum wil toekomstbestendig zijn, met oog voor groen, leefbaarheid, innovatie en duurzaamheid. D66 Hilversum vindt dat de gemeente Hilversum hier een voortrekkersrol moet spelen. D66 Hilversum zet in op de transitie van autobezit naar gebruik van collectieve vormen van vervoer, gebruik van het OV-netwerk, fiets en (deel)auto. Nu al zijn een autoluwe binnenstad, zero-emissiezones en mobiliteitshubs voorzien.

D66 Hilversum hecht veel waarde aan verplaatsen per fiets en aan de wandelaar. Het is noodzakelijk om het parkeerbeleid aan te passen aan de gebiedsontwikkelingen voor de komende jaren. D66 Hilversum zal altijd naar een passende balans zoeken tussen het vergroten van de bedrijvigheid, het woningaanbod en het aanleggen en aanpassen van de hiervoor benodigde infrastructuur. Volgens D66 Hilversum moet Hilversum leefbaar blijven in alle opzichten.

Ten slotte blijft D66 Hilversum aandacht vragen voor verkeers-veiligheid. Naast de jaarlijkse aanpak van 10 verkeerspunten om gevaarlijke plekken veiliger te maken, is en blijft handhaving belangrijk.

  • Toegangsstraten als de Zeedijk voor het centrum aantrekkelijker maken.
  • Inzetten op Hilversum als stad voor groene, duurzame en innovatieve mobiliteit met een autoluwe binnenstad, zero emissiezones, deelvervoer en mobiliteitshubs aan de randen van de stad. 
  • Inzetten op goed openbaar vervoer van deur tot deur, goede fietsvoorzieningen en toegankelijke wandelpaden.
  • Afspraken maken met werkgevers om de spits te vermijden.
  • Nadenken over goede alternatieven om de buitenring (Johannes Geradtsweg en de Diependaalselaan) te ontlasten.
  • Aanpassingen in beleid én openbare ruimte doordat parkeren, maar ook de elektrificatie van auto-, fiets-, en scootermobiliteit daarom vragen.
  • Inzetten op meer laadvoorzieningen voor elektrisch vervoer.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.