Marktgelden alsnog verlaagd

De Hilversumse marktgelden worden alsnog verlaagd. Het was een sterke wens vanuit het College dit alsnog met terugwerkende kracht voor 2018 aan te passen.
Eind 2017 werden de marktgelden met instemming van de Marktcommissie en de Gemeenteraad verhoogd. Dat was om de kosten van het nieuwe marktplein te kunnen dekken. Toen het zover was, kwam er alsnog protest van de marktkooplieden.

D66-wethouder Wimar Jaeger zegt daarover:

“Ik heb gestreden voor een verlaging van de marktgelden. Niet zozeer omdat ik denk dat de verdiensten van onze marktkramers daardoor plotseling veel aantrekkelijker worden, maar wel om duidelijk te maken dat de marktkramers belangrijk zijn voor Hilversum en daarom een steuntje in de rug kunnen gebruiken! Want al die mooie mensen staan daar woensdag en zaterdag, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, in de vrieskou of hitte te werken.”

“Ik ben blij dat we een balans hebben kunnen vinden tussen doorbelasten van de werkelijke kosten en een stimulans voor het goede gebruik van het marktplein. Zo krijgen evenementen de ruimte, kan de markt zich ontwikkelen en hebben de Hilversumners een altijd levendig, gevarieerd en gezellig plein! We stimuleren de markt en komen in de loop van het jaar met een verbeterde indeling van de kramen. Daar komen bij wekelijkse optredens van allerlei Hilversumse verenigingen. Zo wordt de markt nog meer een belevenis. En zo wordt onze markt de beste markt van Nederland in 2021, Marked my Words ;-).”

D66-raadslid Anne S. de Jong over de markt:

Raadslid Anne S. De Jong heeft vanuit zijn portefeuille een sterke band met de markt. Hij maakte daar onlangs als fervent fotograaf mooie foto’s, die te zien zijn op zijn expositie “Trots”.

Over de verlaging van de marktgelden zegt Anne:
“Ik ondersteun dit inititief van het College. Want de markt is 2 dagen per week als kloppend hart niet weg te denken. Het met terugwerkende kracht verlagen van de marktgelden (en daarmee het verlagen van de kosten voor de ondernemende marktmensen) is een welkom besluit. Het getuigt van begrip en erkenning voor het belang van de markt voor de vitaliteit van het Centrum.”