Beperken geluidsoverlast Kerkelanden

Iedere maand trekken wij met onze fractie een wijk in om aan de voordeur, op straat en in het winkelcentrum in gesprek te gaan met bewoners. En we organiseren dan ook in die wijk een een buurtbijeenkomst. De afgelopen december was Kerkelanden aan de beurt.

Weten wat er speelt in onze wijken

We doen die gesprekken omdat we al die ervaringen van inwoners kunnen gebruiken tijdens de vele vergaderingen die wij hebben in het Raadhuis en de beslissingen die we daar moeten nemen.

En in Kerkelanden hoorden we meerdere hele bruikbare verhalen. Over ouderen met een rollator die ons wezen op moeilijke oversteekplaatsen. Jonge ouders die goede ideeën hadden om speelplekken voor hun kinderen te verbeteren en vergroenen. Mensen die ons wezen op het wandelpad bij het winkelcentrum dat vooral ook als fietspad wordt gebruikt wat regelmatig leidt tot irritatie en gevaarlijke situaties. We nemen het allemaal mee.

We hebben een korte video gemaakt van onze actie:

Wat kan er beter in Kerkelanden

In gesprek in Kerkelanden Beeld: D66 Hilversum

Geluidsoverlast van de N201

Er was één onderwerp waar wij ons de komende maanden echt hard voor willen gaan maken. We hoorden dat veel mensen geluidsoverlast hebben van de Vreelandseweg, de N201, aan de andere kant van het scherm.
Dat is nu een 80-kilometerweg die op dat stuk, tussen de gemeentegrens en de Intratuin, misschien omgezet kan worden in een 60-kilometerweg. De komende maanden zullen gaan kijken of wij dit via de gemeenteraad bij de Provincie hard maken om te bekijken of we dit voor elkaar kunnen krijgen.
Dat zou leiden tot minder geluidsoverlast, het is goed voor het milieu en ook veiliger.
Inmiddels heeft de wethouder positief gereageerd op ons verzoek om te overwegen om de snelheid op de N201 te verlagen. Het wordt onderzocht!
We gaan er mee aan de slag en u hoort nog van ons.

Moeilijke oversteekplaatsen voor rollators

D66 in Kerkelanden Beeld: Roderik van Grieken