D66 vraagt aandacht voor een realistische planning

De voorjaarsnota is het moment om bij te sturen. We zien dat de gemeente als organisatie tegen de grenzen aanloopt van wat ze aankan. Er wordt al jaren hard gewerkt aan een groenere, bruisende en duurzame stad. Er is dan ook meer ruimte nodig voor wandelaar en fiets, meer woningen en ook meer ruimte voor bedrijven. En veel van de scholen in Hilversum zijn te klein of ze hebben een flinke opknapbeurt nodig

Fractievoorzitter Jarno Deen

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Haalbaarheid ambities staat onder druk

Het afgelopen jaar is op onderdelen te weinig voortgang geboekt. Het college schuift daarom grote bedragen door naar de toekomst. In het programma om scholen op te knappen (IHP) wordt bijvoorbeeld bijna €25 miljoen doorgeschoven. Het is echter maar de vraag of dit later wel kan worden opgepakt. Want het is niet makkelijk gebleken om de juiste mensen te vinden om al het werk ook uit te voeren. Ons amendement om meer kansen en een betere beloning te geven aan stagairs is dan ook aangenomen. We verwachten dat de organisatie hier veel voordeel van gaat krijgen. Motie

Keuzes maken is dan ook noodzakelijk

Voor D66 Hilversum is het dan ook helder. Het is nodig om keuzes te maken. Niet alles lijkt tegelijkertijd te kunnen. We willen dan ook dat hier meer aandacht voor is richting de begroting van 2024. Wij hebben dan ook een motie opgesteld om te komen met scenario’s voor een realistische begroting. De coalitie vond dit echter niet nodig. Amendement:

Uitvoering van plannen voorop

We moeten zo snel mogelijk meer woningen, betere scholen en duurzamere gebouwen krijgen in Hilversum. Aan de slag dus! Minder visievorming en meer focus op dingen voor elkaar krijgen. Op het gebied van verduurzaming van de gemeentelijke panden hebben wij dan ook gevraagd om duidelijkheid te schepen wanneer we hier mee aan de slag kunnen gaan. Amendement

Goede suggesties van andere partijen ondersteund

Bij de voorjaarsnota zijn door andere partijen ook goede aanvullingen gedaan om bij te sturen. Zo hebben we:
– een verzoek van de PVDA om snel een buurtsporthal te bouwen in plaats van een gymzaal bij Villa Vrolik ondersteund;
– een vervolg om in contact te treden met jongeren als gemeente van Christenunie en Hart voor Hilversum ondersteund;
– een pleidooi voor meer sociale woningen te realiseren voor de regiogemeenten.