Visie op Hierden

Denkend aan Hierden, 
zie ik velden met paarden traag door oneindig laagland gaan, 
rijen ondenkbaar ijle bomen als hoge pluimen aan den einder staan; 
en in de geweldige ruimte verzonken
de boerderijen verspreid door het land, 
boomgroepen, woningen, kleine stallen in een groots verband.

Blik op de toekomst én aandacht voor verleden

Voor ons ligt de verdiepingsslag buitengebied en Hierden. Hierin ligt vooral de vraag voor hoe we deze gebieden zien, nu en in de toekomst. En welk verleden draagt het met zich mee en hoe behouden en versterken we dit?
D66 is blij met de visie zoals die voorligt. Het laat zien waar de historische kracht ligt en hoe we dit versterken. De unieke Enken, de open gebieden afgewisseld met clusters van woningen. Daarbij zijn we blij met de visie met de aandacht voor natuur en biodiversiteit, het tegengaan van verrommeling, de kruidenrijke akkerranden om de velden, de clusters van woningen op kleine schaal met de doorkijkjes in de open ruimte.

Hoe hard is de visie?

Onze fractie heeft nog wel wat vragen:
We zien afwisselend termen als toetsingskader en visie. Ook de wethouder gebruikte verschillende termen. Dit roept wel vragen op over de hardheid van de kaders. Want wat is het stuk nu precies? Een visie? Daarvoor is het volgens D66 uitermate geschikt. Elk onderdeel heet ook een visie op…(Kerkpad, Glindweg, Buitengebied). Maar hoe hard is het als toetsingskader? Wat D66 betreft is het helder: als het niet past in de visie, moeten er bijzondere argumenten zijn om hiervan af te wijken. Maar hoe hard is dit juridisch en houdt dit stand? Is het dus voldoende als kader? Graag een reactie van de wethouder.

Hoe eerlijk is de visie?

Dat brengt ons deels bij het tweede punt waar we wel wat spanningen voelen. Afspraken zijn in de koelkast gezet met het oog op de ontwikkeling, of er zijn afspraken gemaakt over eventueel afwijken van de visie. Voorzitter, wij vragen ons wel hardop af waarom we nu een visie/kader vaststellen, om eigenlijk al direct op zoek te gaan naar sluiproutes om hiervan af te wijken. En hoe eerlijk is het als een plan in de ijskast staat te wachten totdat de visie is aangenomen, en het dan ineens niet meer mogelijk is. Hoe staan de andere fracties hierin? En hoe kijkt het college hier tegenaan?

Verhoog kwaliteit en veiligheid

Er wordt veel aandacht besteed aan de fiets- en klompenpaden. Wat D66 betreft leent dit prachtige gebied zich ontzettend goed voor recreatie, maar dan mag er nog meer aandacht besteed worden aan de randvoorwaarden. Verhoog dus ook hier de kwaliteit en veiligheid. Zet de fietser en de voetganger op 1! Als gemotoriseerd verkeer (te) hard langs blijft rijden, dan komt de recreatie niet van de grond.

Volgens de fractie van D66 is deze visie voldoende uitgewerkt en klaar als inspiratiebron voor een groen, vitaal, levendig en historisch Hierden.