Voorwoord Piet Verheijen

Piet Verheijen - Beeld: Saskia Moerman

Een ijzeren wet in de politiek is: Alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek steeds nadrukkelijker en steeds meer
binnen de grenzen van de gemeente. Als kersverse raadsleden van de gemeente Goirle hebben wij gezien hoe dat werkt. De
belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ Het is
van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar gemeenten voor staan.

Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruitziet?

Wij zijn van mening dat het kan. Op lokaal niveau heeft D66 Goirle laten zien problemen op te lossen. D66 Goirle is de partij van levende
idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 Goirle geeft antwoord op de vragen van nu, met de
inzichten van nu en het oog op de toekomst.

De uitslag van de vorige gemeenteraadsverkiezingen gaf D66 Goirle de unieke kans om op het lokale beleid een stempel te drukken en
dat hebben we gedaan zoals u zelf heeft kunnen waarnemen. Nú is het zaak om door te pakken.
In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek.
De politiek van vernieuwing, verandering en verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.

D66 Goirle wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem nodig. Wij willen concrete resultaten boeken en de gemeente Goirle een
plezieriger plek maken om te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan.

D66 Goirle wil voortrekker worden van het
nieuwe Goirlese optimisme. Het toonbeeld van een plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor de gemeente waarin we
samenleven. Op het spel staat de toekomst van ons aller omgeving en, wie weet, voor D66 Goirle ook een historische overwinning. Daar
gaat u over!