Bouwen aan een sterke gemeente met een open blik op de regio

De afgelopen jaren waren niet alleen financieel, maar ook sociaal, cultureel, op het gebied van dienstverlening en bestuurlijk gezien niet de makkelijkste voor de gemeente Goirle. Door gemaakte keuzes in het verleden en met het oppakken van taken die voorheen door het rijk werden uitgevoerd, staat de gemeente voor een aantal grote opgaves. Onder andere de zorg voor onze jongeren moet adequaat worden uitgevoerd, waar nodig moeten inwoners worden ondersteund, hebben we een groot tekort aan passende woningen op te lossen en moet de gemeente door de energietransitie heen geloodst worden. Met veel inzet is daaraan gewerkt en zijn resultaten geboekt. Maar wij zien ook dat het soms wel heel veel vraagt van een kleine gemeente als Goirle. En wat betekent dit dan uiteindelijk voor onze inwoners?

De toekomst van Goirle

Uitgangspunt van D66 is dat ons dorp zijn eigen boontjes dopt als het kan en de samenwerking zoekt wanneer dat meerwaarde voor onze inwoners oplevert. En die meerwaarde ziet D66 in een hoge mate van welbevinden en een goed voorzieningenniveau voor onze inwoners. D66 staat open voor andere bestuursvormen dan de zelfstandigheid van de gemeente. Zolang het maar meerwaarde voor onze inwoners oplevert.

  • Het is goed om ons te oriënteren op hoe we Goirle en Riel in de toekomst glanzend en bruisend houden. D66 wil in deze oriëntatie ook verkennen wat de opbrengsten van verschillende bestuursvormen voor de gemeente Goirle betekenen. Hierbij willen we ook nadrukkelijk de mening van onze inwoners betrekken.
  • Wanneer de gemeente Goirle kiest voor een andere bestuursvorm wordt dat besluit altijd voorgelegd aan de inwoners in de vorm van een referendum.
  • Samenwerking op het niveau van gemeentemedewerkers zoals we dat nu doen met Hilvarenbeek en Oisterwijk moet aantoonbaar tot voordelen leiden, zowel op het gebied van kwetsbaarheid, kwaliteit als kosten.