Tilburgse arbeidsmigranten niet alleen een Tilburgs probleem

8 november was ook D66 Goirle aanwezig op de informatieavond over de huisvestiging van een arbeidsmigranten. Een druk bezochte avond, waarin wij weliswaar niet gesproken hebben, maar wel goed de gevoelens tot ons hebben genomen.

Informatiesessie

De gemeente Tilburg hield deze informatiesessie over hun voornemen om op de rand van de gemeentegrens met Riel, huisvesting voor ongeveer 360 arbeidsmigranten te realiseren.
In een duidelijk en helder verhaal gaven de wethouder, ambtenaren en het uitzendbureau aan wat deze migranten hier komen doen en waarom, hoe de huisvesting eruit zal gaan zien, waar deze mensen gaan werken, hoe ze daar heen worden gebracht en wat er tijdens de klankbordgroep reeds is besproken. Midden-Brabant heeft een flinke huisvestingsopdracht. De regio Tilburg heeft te maken met ongeveer 10.000 arbeidsmigranten die hier komen werken en willen wonen. Liever ziet men de arbeidsmigranten geclusterd op verschillende locaties en verspreidt over Tilburg gehuisvest, dan in bestaande woningen die bedoeld zijn voor onze eigen lokale inwoners.

Goed luisteren

Wij hebben ook goed geluisterd naar de zorgen van met name de Rielenaren. Zorgen betreffende de afwikkeling van verkeer, parkeervoorzieningen, de locatie, het riool, waar vrijetijdsbesteding plaats kan vinden, maar vooral over de hoeveelheid arbeidsmigranten ten opzichte het aantal inwoners van Riel? Al gauw werd de vergelijking gemaakt dat de verhouding arbeidsmigranten en Tilburgers met 1 op 24, heel anders is dan de genoemde verhouding van 1 op 4 in Riel. De belasting voor het dorp zou daardoor vele malen zwaarder zijn.

Vergelijken is lastig

Of deze genoemde vergelijking helemaal zuiver is, is de vraag? De inwoners van bijvoorbeeld De Reeshof hebben namelijk te ‘dealen’ met arbeidsmigranten in hun eigen wijk en niet met de migranten die bijvoorbeeld in Tilburg-Zuid wonen. Een vergelijking van aantallen zou dus op wijk niveau eerlijker zijn geweest. Wordt de vergelijking wél op gemeente niveau gedaan dan moeten ook de inwoner van de hele gemeente Goirle hierin worden meegenomen. En ziet de verhouding er ineens heel anders uit.

D66 gebruikt zijn contacten in de regio

D66 Goirle zal op korte termijn met onze partijgenoten van D66 Tilburg in gesprek gaan. Wij zijn van mening dat goede informatie en een eerlijke communicatie het belangrijkste is om de Rielse gevoelens, zoals die nu leven, onder de aandacht te brengen. D66 Goirle wil deze zorgen neerleggen bij degene die er over gaat: In dit geval de gemeente Tilburg.