Grip op sociaal domein & huisvesting arbeidsmigranten

In de raadsvergadering van 28 maart heeft D66 wethouder Janneke van den Hout met succes het voorstel om grip op het sociaal domein te krijgen door de raad geloodst. Ook werd door LRG een motie over de huisvesting van arbeidsmigranten ingediend.

Grip op het sociaal domein

Een groot deel van geld in de gemeente Goirle gaat naar zorg voor en ondersteuning van mensen die het alleen niet kunnen dragen. Dat is een belangrijke taak van de gemeente. Afgelopen jaren zijn de kosten die bij deze taak horen wel erg fors gegroeid. Onze wethouder is met een plan gekomen om er voor te zorgen dat de zorg en ondersteuning overeind blijft voor de mensen die echt nodig hebben, maar tegelijkertijd de kosten binnen de perken blijven. Het plan past prima bij D66, want wij laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

Arbeidsmigranten zijn hard nodig

In een motie van LRG werd de wethouder opgeroepen om zich juridisch te mengen in de mogelijke komst van huisvesting voor arbeidsmigranten in Riel. D66 kijkt anders tegen de mogelijke komst van arbeidsmigranten. Ons land heeft een dringende behoefte aan arbeidsmigranten voor werk dat we in ons land niet meer willen of kunnen doen. Daar profiteren wij hier allemaal van. Voor mensen die van ver komen, hun thuis verlaten om bij te dragen aan onze welvaart, hoort een goede huisvesting. En dat is de verantwoording van werkgevers en gemeenten. In Riel worden we daar nu concreet mee geconfronteerd en is er veel weerstand. Het is goed om deze weerstand te duiden: gaat het om een lelijk gebouw, blokkeert dit gebouw de zon, is er sprake van geluidsoverlast? Naar onze mening gaat het feitelijk om het gevoel dat een te groot aantal mensen die “er niet horen” zichtbaar zullen zijn in het dorp en voor een onveilig gevoel gaan zorgen. D66 vraagt zicht af of dit gevoel terecht is. Op verschillende plaatsen in ons land worden arbeidsmigranten succesvol gehuisvest. AZC’s bestaan naast kleine kernen, zonder grote uitwassen. Er was zelfs protest bij een besluit om een AZC te sluiten. Arbeidsmigranten komen hier maar voor één ding: snoeihard werken. Dit samen met de waarborgen die gesteld zijn zoals gehoord bij de informatieavond over de huisvesting geeft D66 het vertrouwen dat het goed komt in Riel.