D66 op de bres voor voetgangers in Goirle & Riel

In de laatste raadsvergadering van 2022 heeft de D66 fractie hard gewerkt om onze verkiezingsbeloften in te lossen. Zo is er onder andere resultaat geboekt op verduurzaming, mobiliteit en wonen in onze gemeente.

Prioriteit voor langzaam verkeer

De komende jaren gaan we in Goirle & Riel fietsers en voetgangers prioriteit geven boven autoverkeer. Dat is een duidelijke trendbreuk die we van harte toejuichen. Daarmee wordt gewerkt aan belangrijk punt uit het D66 verkiezingsprogramma.

Om deze verandering van beleid ook meer handen en voeten te geven heeft de D66 fractie succesvol een amendement ingediend, zodat de kaders uit het Charter for Walking bij alle toekomstige ontwikkelingen in onze gemeente gebruikt worden als referentie.

Eindelijk bouwen op de hoek Kalverstraat

Eindelijk lijkt het bouwen van woningen op de hoek Kalverstraat/Tilburgse weg nu echt dichterbij te komen. Het bestemmingsplan is nu, met instemming van D66, vastgesteld door de raad. Wij erkennen dat het plan maar krap voldoende parkeerplaatsen zal krijgen. Gezien de historie van meer dan 15 jaar plannen maken is dat wat D66 betreft wel het maximaal haalbare. De behoefte aan de appartementen die nu gebouwd worden is zo groot dat uit- of zelfs afstel geen optie is.

Een stap voorwaarts naar een duurzaam Goirle & Riel

Een zonnepark aan de Abcovensedijk is nu gelukkig, mede dankzij D66, erg dichtbij gekomen. Het afgelopen jaar heeft bewezen dat zonne-energie ons én helpt om ons onafhankelijker te maken van Rusland én ons helpt om klimaatneutraal te worden én ons helpt om geld te verdienen.

Om echt meters te maken gaat de gemeente Goirle ook financieel bijdragen aan regionale initiatieven. Hierdoor zal de transitie naar klimaatneutrale energieopwekking versnellen. Door nu financieel bij te dragen kunnen we als kleine gemeente in de toekomst ook de vruchten plukken van onze investeringen.

De financiële gevolgen van de hondenbelasting

Het was in de vergadering van 10 november al besloten: de hondenbelasting wordt afgeschaft. Maar nu werden de financiële gevolgen van dit besluit duidelijk. We stoppen wel met de inkomsten maar niet met de uitgaven in verband met hondenbezit. D66 is blij dat de overlast rondom vooral hondenpoep nog steeds wordt aangepakt. Dit betekent wel dat we ieder jaar de kosten hiervoor ergens anders van moeten betalen. Mogelijk een stijging van de afvalstoffenheffing of OZB. Dit betekent dat iedereen betaalt voor de gevolgen van hondenbezit. D66 vindt dat de vervuiler moet betalen en is het hier dus niet mee eens.