Stop de stilstand. Goirle moet vooruit! (deel 2)

D66 Goirle heeft tijdens een extra raadsvergadering kritisch gereageerd op het beëindigen van de formatiegesprekken tussen LRG, GV, PvdA en VVD.

Nieuwe coalitievorming mislukt

‘Kak! Dit is niet goed voor Goirle!”. Dat was onze eerste gedachte toen wij afgelopen week en vandaag in extremis het bericht vernamen dat de nieuwe coalitievorming is mislukt. Hier bewijst de politiek in Goirle onze inwoners geen dienst. Wij als raad leveren op dit moment niet waar onze inwoners van Goirle recht op hebben. En dat alleen al is een wrange conclusie.

Gebrek aan
samenwerking

In de oordeelsvormende vergadering van de perspectiefnota hebben wij al gewezen op de risico’s wanneer er een kink in de kabel zou komen bij de coalitie-onderhandelingen. Deze risico’s lijken zich nu te manifesteren; Een onderbemand college voor nog langere tijd. Een perspectiefnota zonder perspectief terwijl er in de meerjarenbegroting forse negatieve cijfers geschreven worden en nog het allerergste: wederom moet worden geconcludeerd dat er in onze raad een zodanig gebrek aan samenwerking is dat het de politieke besluitvorming over de toekomst van Goirle compleet blokkeert.

Kansen genoeg

En het is niet zo dat er geen kansen zijn geweest om de boel vlot te trekken. Al in februari hebben we de eerste twee mogelijkheden op een vlotte doorstart door onze vingers laten glippen. Als het aan D66 Goirle had gelegen was het toen al geregeld. In april volgde een derde kans die wederom niet gepakt is. In plaats van snelheid en werd er door de grootste partij in onze raad, LRG, gekozen om terug naar af te gaan: een nieuwe informatie. Dit keer met de belofte van maximale transparantie en een duidelijk proces. Een nobel streven dat wordt gesteund door D66. Ondanks dat de informateur letterlijk het bos werd ingestuurd leidde dit door zijn doortastend optreden tot de vierde kans: zicht op een nieuwe coalitie. Helaas moeten we concluderen dat ook deze vierde kans niet is gepakt. En wederom moeten wij concluderen dat dit is gebeurd niet omdat de inhoudelijke verschillen onoverbrugbaar zijn, maar dat het is gestrand op de verhoudingen in onze raad. Een raadsconferentie waar wij elkaar eens diep in de ogen aan hadden kunnen kijken zou volgens D66 welkom geweest zijn; maar ook hier is er sprake van een gemiste kans; een groot aantal partijen in deze raad zag de behoefte niet.

Terug naar de informateur

Het enige waar wij ons nu nog aan kunnen vasthouden is de transparantie en duidelijkheid van het informatieproces. Vandaar ook onze oproep voor deze extra bijeenkomst. De conclusies en de route voorwaarts zijn door de informateur duidelijk verwoord: De enige combinatie die – met de kennis van nu – in beeld komt wanneer de onderhandelingen stranden, is de combinatie LRG, PvdA, VVD en D66.

Als het aan D66 ligt gaan wij met dit advies snel voorwaarts en starten wij de onderhandelingen van de tweede optie uit het informatierapport snel op. Hierbij vinden wij één ding zeer belangrijk: in de eerste onderhandelingsronde staat de volgende vraag centraal: hoe gaan wij de komende jaren samenwerken? D66 gaat inhoudelijk niet onderhandelen voordat deze vraag voldoende is beantwoord. D66 is er van overtuigt dat een sterke coalitie en college dat in balans is dan binnen handbereik.