Stop de stilstand,
Goirle moet vooruit.

Afgelopen week is de coalitie in Goirle gestrand. D66 maakte onderdeel uit van deze coalitie.

Vervanging wethouder PAG

Nog geen jaar geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van die uitslag gingen LRG, PAG, VVD en D66 Goirle met elkaar in gesprek om een nieuwe coalitie te vormen. Een paar maanden later werd het bestuursakkoord ‘Goirle, sterk en in balans’ door deze vier partijen gepresenteerd, het college gevormd en kon de nieuwe coalitie aan de slag. Het vervangen van een wethouder leek ons een ogenschijnlijk makkelijk oplosbare kwestie.

Einde van de coalitie

Niets bleek minder waar. Gevoelens van oud zeer uit de vorige coalitie kwamen opnieuw boven en het bleek niet mogelijk over deze gevoelens heen te stappen ten behoeve van een sterk bestuur in onze gemeente. Onze gemeente staat voor moeilijke keuzes en moet door, door met een volwaardig bestuur. Nadat LRG en VVD het vertrouwen in PAG afgelopen week hadden opgezegd, was het voor D66 Goirle duidelijk; deze coalitie is gestrand. Wij balen er flink van dat onze samenwerking zo moet eindigen.

D66 Goirle gaat door

Wij hebben ons gedistantieerd van ‘oud zeer’ en ons constructief opgesteld in de zoektocht naar een nieuwe wethouder. Bij ons was de wil zeer aanwezig om met deze coalitiepartners door te pakken.
Onze handtekening onder het bestuursakkoord was oprecht en stond ergens voor. Door de breuk ligt de weg nu vrij voor een verkenningsronde op weg naar een nieuwe coalitie. Goirle
moet door, daar werkt D66 Goirle graag aan mee. Wij laten niemand vallen en zeker niet onze inwoners. Vol goede moed werkt onze D66 wethouder Janneke van den Hout, samen met haar 2 collega
wethouders, door aan goed bestuur in onze gemeente. Dit blijft zij vol vertrouwen doen, totdat er een nieuw college is gevormd.